4514_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4514
Oppsving i boligsparing for ungdom
statistikk
2008-03-07T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserjanuar 2008

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppsving i boligsparing for ungdom

Ved utgangen av 2007 var det plassert totalt 13,5 milliarder i boligsparing for ungdom (BSU). Dette er en økning på nesten 1 milliard, eller 7,1 prosent, sammenlignet med 2006, og er den høyeste tolvmånedersveksten siden desember 2002.

Innskudd på BSU-konti. Juni 2001-januar 2008. Milliarder kroner

BSU-innskuddene følger et jevnt sesongmønster, med en forholdsvis stor innbetaling i desember, noe uttak i årets første måneder og så en utflating i de påfølgende månedene. Årsaken til økningen i desember er at boligsparing for ungdom gir rett til inntil 3 000 kroner i fradrag på skatten årlig, og skattemessige tilpasninger gjøres ofte ved slutten av året. For å ta ut penger fra BSU-kontoen uten å generere skatteplikt, må en del forutsetninger være oppfylt (se ramme). Tallene tyder på at det er generelt lite bevegelse på BSU-kontiene, men mye av uttakene skjer tidlig i året.

Innskudd på BSU-konti beløp seg til totalt 13,5 milliarder ved utgangen av 2007. Dette er en økning på nær 1 milliard sammenlignet med utgangen av 2006. Fra november til desember 2007 økte innskuddene på BSU-konti med 8,3 prosent. Dette er den høyeste månedsveksten siden 2003. Tolvmånedersveksten i samme periode var på 7,1 prosent, den høyeste siden desember 2002.

Ved utgangen av januar 2008 var totalt innestående på BSU-konti 13,3 milliarder, en nedgang på 180 millioner kroner fra desember. Nedgangen fra desember 2007 til januar 2008, på 1,3 prosent, er litt større enn i samme periode de to foregående årene, men følger det normale sesongmønsteret for denne typen innskudd.

Boligsparing for ungdom (BSU)

Boligsparing for ungdom (BSU) er en spareordning for personer under 34 år. Man kan spare inntil 15 000 kroner hvert år, og totalt 100 000 kroner. Ordningen gir rett til å låne fire ganger sparebeløpet, og gir et årlig skattefradrag på inntil 3 000 kr. Det er en forutsetning at hele innskuddsbeløpet brukes til bolig, enten til kjøp av bolig eller nedbetaling av lån på en bolig man har kjøpt og flyttet inn i etter at man startet sparingen.