4536_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4536
Sterk vekst i rammelån med pant i bolig
statistikk
2007-04-13T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserfebruar 2007

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk vekst i rammelån med pant i bolig

Rammelån med pant i bolig blir stadig mer populært. Ved utgangen av februar var bankenes beholdning av slike utlån til husholdningene 107 milliarder. Dette er en tredobling fra januar 2006. Det er nå kun et fåtall av bankene som ikke tilbyr denne utlånsformen.

De tradisjonelle boliglånene der kundene har fått utbetalt boliglånet i sin helhet i forbindelse med kjøp eller nybygging av bolig, har fått konkurranse av et nytt bankprodukt; rammelån med pant i bolig. Denne typen utlån tilbys uavhengig av hva lånet skal brukes til. Slike lån kan ikke bare brukes til kjøp, bygging og refinansiering av bolig, men også til bilfinansiering, ferie, kjøp av møbler eller annet forbruk.

Bankers nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig og rammelånenes andel av utlån med pant i bolig

Prisvekst på boliger fører til økt verdigrunnlag

Den sterke veksten i rammelån med pant i bolig viser at dette er et produkt som er populært. Fra januar 2006 til februar 2007 har disse utlånene økt med 71 milliarder kroner. Den frigjøringen av boligkapital som dette produktet har bidratt til, har nok også vært en faktor i den generelle sterke økningen i husholdningenes gjeld.

På bakgrunn av den store prisøkningen det har vært på boliger de senere år, har mange husholdninger bygget opp stor boligformue. Ved å ta opp rammelån med sikkerhet i boligen frigjør kunden noe av denne boligformuen til egen disposisjon. Kunden kan alternativt ta opp ordinære forbruks- eller rammelån. Disse lånene kan imidlertid være mindre gunstige enn rammelån med pant i bolig, fordi de ofte har en fast nedbetalingsplan, kortere nedbetalingstid og en høyere gjennomsnittlig rente.

Gjeldsveksten kan gjøre husholdningene mer sårbare overfor generelle renteøkninger og eventuelle prisfall i boligmarkedet. På den annen side er lånene godt sikret og har fleksible nedbetalingsplaner.

Lavere rente på rammelån

I februar utgjorde rammelån med pant i bolig 8,7 prosent av det totale utlån med pant i bolig. Sett i lys av de gode betingelsene og den sterke veksten, vil vi nok se at større andeler av utlån med pant i bolig vil bli gitt som slike rammelån. Rentestatistikken ved utgangen av desember 2006 viste også at gjennomsnittlig veid rentesats for rammelån med pant i bolig var 4,1 prosent, mens renten på nedbetalingslån med pant i bolig var 4,4 prosent. Til sammenligning var rentesatsen på andre nedbetalingslån 4,8 prosent.

Siden det ikke foreligger informasjon om tapsavsetninger for rammelån med pant i bolig, er alle utlånstall, for sammenlignbarhetens skyld, brutto utlån, det vil si utlån før tapsavsetninger. Totale tapsavsetninger på utlån til husholdninger er 2 milliarder kroner.

Rammelån og nedbetalingslån til husholdninger i milliarder kroner
  Rammelån med pant i bolig Nedbetalingslån med pant i bolig Andre nedbetalingslån Andre rammelån
Januar 2006 36,2  904,9  116,0 29,4
Februar 2006 39,0  910,6  115,0 28,2
Mars 2006 43,5  918,0  115,6 29,2
April 2006 47,3  926,3  114,1 29,3
Mai 2006 52,3  933,8  113,6 30,9
Juni 2006 57,5  946,0  113,8 29,2
Juli 2006 62,1  952,1  114,1 29,6
August 2006 66,7  951,6  114,8 30,5
September 2006 73,0  957,6  111,9 31,6
Oktober 2006 80,2  965,5  113,0 32,3
November 2006 87,6  975,7  115,9 33,2
Desember 2006 94,5  978,9  116,8 34,6
Januar 2007  100,5  979,2  117,4 39,4
Februar 2007  107,1  963,6  118,1 37,9

Kjært barn har mange navn

Rammelån med pant i bolig er en ny type utlån. I media omtales den ofte som Fleksilån eller Boligkreditt, mens bankene markedsfører produktet under mange ulike navn, for eksempel Kongekonto og Mørekreditt. Lånet gis med pant i bolig, vanligvis med en låneramme innenfor 60-80 prosent av boligens verdi. Kunden bestemmer selv hvordan lånekreditten skal disponeres og det stilles ikke krav til hva kreditten skal brukes til. Renter betales bare for det beløp kunden til enhver tid har i lån.