4532_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4532
Økt innskuddsdekning for foretakslån
statistikk
2007-06-08T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserapril 2007

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt innskuddsdekning for foretakslån

Siden 2002 har innskuddsdekningen på bankenes utlån til ikke-finansielle foretak vokst fra knappe 60 prosent til over 70 prosent. De samme tallene for husholdninger har falt fra nesten 90 prosent i 1996 til rundt 50 prosent i april 2007.

Banker. Innskudd i forhold til utlån for ikke-finansielle foretak og husholdninger. 1996-2007

Banker. Utlån til ikke-finansielle foretak og innskudd fra ikke-finansielle foretak. 1996-2007

I april 2007 hadde bankene innskudd fra ikke-finansielle foretak på 439 milliarder kroner og utlån til foretak på 609 milliarder kroner. Dette gir en innskuddsdekning (innskudd i forhold til utlån) overfor ikke-finansielle foretak på 72 prosent. Tilsvarende tall for april 2002 er henholdsvis 219 og 372 milliarder kroner, noe som gir en innskuddsdekning på 59 prosent. I oktober 2003 var innskuddsdekningen for utlån til ikke-finansielle foretak for første gang høyere enn for utlån til husholdninger.

Banker. Utlån til husholdninger og innskudd fra husholdninger. 1996-2007

Innskuddsdekningen for utlån til husholdningene faller

I april 2007 hadde bankene innskudd fra husholdninger på 645 milliarder kroner og utlån til husholdninger på 1 299 milliarder kroner. Dette gir en innskuddsdekning overfor husholdninger på 50 prosent. Innskuddsdekningen for utlån til husholdninger har falt jevnt fra 1996 da den var 89 prosent. I denne perioden har bankenes utlån til husholdninger blitt nesten firedoblet, mens bankenes innskudd fra husholdninger er doblet.

Utviklingen i tallene for utlån og innskudd samsvarer med det som er publisert av kredittindikator- og pengemengdestatistikk ( K2 og M2 ). Her forklares også noe av årsakene til utviklingen. Se også artikkel om bankenes generelle innskuddsdekning .