4510_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4510
Uventet fall i innskuddsdekningen
statistikk
2008-05-09T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balansermars 2008

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Uventet fall i innskuddsdekningen

Ved utgangen av mars 2008 var bankenes totale innskuddsdekning på 62 prosent. Dette er en nedgang på nær 2 prosentpoeng sammenlignet med forrige måned, og et noe uventet fall sett i lys av den siste tids uroligheter i finansmarkedene.

Banker. Utlån og innskudd fra kunder, og innskuddsdekning (høyre akse). Mars 2004-mars 2008

Banker. Utlån og innskudd fra ikke-finansielle foretak, og innskuddsdekning (høyre akse). Mars 2004-mars 2008

Bankene finansierer sin virksomhet fra en rekke ulike kilder. Kundenes innskudd regnes normalt som den sikreste, billigste og mest stabile av disse finansieringskildene. Den siste tids uroligheter i finansmarkedene, med økte finansieringskostnader for bankene som én konsekvens, har gjort kundenes innskudd til en enda viktigere finansieringskilde for bankene. Mange banker har derfor økt innskuddsrentene for å få folk til å plassere mer penger i banken.

Uroligheten i markedene har også ført til en generell skepsis til verdipapirmarkedet hos mange. Økte finansieringskostnader, økte innskuddsrenter og en generell skepsis til plasseringer i verdipapirer, er alle faktorer som indikerer en økning i innskuddsdekningen. Tallene for mars 2008 viser imidlertid at både bankenes innskudd og innskuddsdekning falt. Forklaringer på dette kan være at bankene likevel satser på finansiering fra andre kilder og at utlånene øker mer enn innskuddene.

Nest laveste nivå noensinne

Norske banker har tradisjonelt hatt en meget høy innskuddsdekning, i mars 1997 var den totale innskuddsdekning på hele 81 prosent. Ved utgangen av mars 2008 var bankenes totale innskuddsdekning, andelen av utlån til kunder som er finansiert ved hjelp av innskudd fra kunder, på 62 prosent. Dette er det laveste nivået noensinne, sett bort fra november 2006 da innskuddsdekningen var på rekordlave 61 prosent. Bankenes totale innskuddsdekning falt med nær 2 prosentpoeng fra februar til mars 2008, den kraftigste månedsnedgangen siden mai 2005. Innskuddene falt med 1,5 prosent, mens utlånene økte med 1,2 prosent i perioden. Se henholdsvis pengemengdestatistikken og kredittindikatorstatistikken for mer om nedgangen i innskuddene og utlånsveksten.

11 prosentpoengs fall fra mars i fjor

Innskuddene fra ikke-finansielle foretak hadde en nedgang på 1,4 prosent fra februar til mars 2008, mens utlånene økte med 2,2 prosent i samme periode. Dette resulterte i en innskuddsdekning på utlån til ikke-finansielle foretak på 63 prosent ved utgangen av mars 2008, en nedgang på 2,3 prosentpoeng fra februar. Innskuddsdekningen var med dette på det laveste nivået siden november 2003. Sammenlignet med samme periode i fjor har innskuddsdekningen på utlån til ikke-finansielle foretak falt med hele 11 prosentpoeng.

Innskuddsdekningen på utlån til husholdninger var på nær 52 prosent ved utgangen av mars 2008, en nedgang på 0,6 prosentpoeng fra februar. Nedgangen fra februar til mars etterfulgte tre måneder med økning i innskuddsdekningen på utlån til husholdninger. Den viktigste årsaken til nedgangen i innskuddsdekningen i perioden er at innskuddene er redusert med nær 1 prosent, den største månedsnedgangen siden mai 2006. Innskuddsdekningen er imidlertid på samme nivå som den har vært siden desember 2005, mellom 50 og 53 prosent. Den laveste innskuddsdekningen på utlån til husholdninger ble målt i mai i fjor, da var den 49 prosent.