Finansforetak, balanserapril 2009

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Arkiv for Finansforetak, balanser - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
7. august 2009 Juni 2009 Obligasjoner med fortrinnsrett øker sterkt
3. juli 2009 Mai 2009 Avtakende vekst i utlån med pant i bolig
5. juni 2009 April 2009 Økende innskuddsdekning for bankene
8. mai 2009 Mars 2009 Kraftig fall i garantert sparing
3. april 2009 Februar 2009 Økende utlånsvekst til utenriks sjøfart
13. mars 2009 Januar 2009 Kraftig oppgang i Boligsparing for ungdom
6. februar 2009 Desember 2008 Kraftig økning i bankenes beholdning av statssertifikater
9. januar 2009 November 2008 Bankenes kortsiktige finansiering øker
5. desember 2008 Oktober 2008 Veksten i utlån til eiendomsdrift flater ut
7. november 2008 September 2008 Bankenes markedsfinansiering øker kraftig
7. oktober 2008 August 2008 Bankene velger mer norsk finansiering
5. september 2008 Juli 2008 Rammelån til bolig øker kraftig
8. august 2008 Juni 2008 Foretakene låner, husholdningene sparer
4. juli 2008 Mai 2008 Markert fall i garantert sparing
6. juni 2008 April 2008 Norske banker setter lånerekord i utlandet