4498_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4498
Bankenes markedsfinansiering øker kraftig
statistikk
2008-11-07T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserseptember 2008

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Bankenes markedsfinansiering øker kraftig

Bankenes finansiering gjennom obligasjons- og pengemarkedet er på det høyeste nivået noensinne. Tallene for september viser sterk vekst, spesielt i bankenes obligasjonsgjeld.

På tross av at de siste månedene har vært dominert av usikkerhet og volatil pengemarkedsrente, øker bankene markedsfinansieringen. Obligasjonslån, interbanklån, sertifikatlån og lån fra Norges Bank er alternative finansieringskilder til innskudd som bankene bruker til å finansiere sine utlån. Tallene for september viser at bankenes finansiering gjennom obligasjonslån og interbanklån økte betydelig og at disse to kildene befinner seg på rekordhøye nivåer. Lavere vekst i innskudd enn utlån (se kredittindikatoren K2 for utviklingen i gjeldsveksten) øker bankenes avhengighet av andre finansieringskilder.

Bankenes ulike markedsfinansieringskilder. September 2005-september 2008. Millioner kroner

Rekordhøy obligasjons- og interbankgjeld

Bankenes totale obligasjonsgjeld er nå på sitt høyeste nivå noensinne. Det har vært en økning på 5,7 prosent fra august til september, hvilket er den høyeste månedsveksten siden juni 2006. Bankenes totale obligasjonsgjeld er nå på over 550 milliarder kroner. Veksten kan være et resultat av økende renter, hvilket reduserer prisen på obligasjoner. Det kan også være grunnlag for å tro at de senere tids uroligheter i finansmarkedene har gitt økt fokus på langsiktige innlån. Bankenes obligasjonsgjeld består av 306 milliarder kroner i utlandet og 244 milliarder kroner i Norge. Økningen er i størst grad hentet i utlandet, en vekst på 8,9 prosent fra forrige måned. Obligasjonslån er med dette den viktigste langsiktige finansieringskilden etter innskudd.

Fra august til september økte den totale interbankgjelden med 2,2 prosent og har hittil i år hatt en vekst på 29 prosent. Bankenes totale interbanklån utgjorde 733 milliarder kroner ved utgangen av september, som er rekordhøyt. Dermed utgjør interbanklånene mer enn en fjerdedel av bankenes totale finansiering. De norske og utenlandske interbanklånene vokste med henholdsvis 2,8 og 2,2 prosent i september. Interbanklån fra utlandet utgjør en betydelig større andel enn norske interbanklån. Norske banker hadde ved utgangen av september utenlandske interbanklån på hele 669 milliarder kroner, en oppgang på 14 milliarder kroner fra august.

Økning også i sertifikatgjelden

I likhet med de andre markedsfinansieringskildene har også bankenes sertifikatgjeld økt. Etter en nedgangsperiode fra mai til august har sertifikatgjelden fått en oppsving i september. Bankenes totale sertifikatgjeld utgjorde 116 milliarder kroner ved utgangen av september, en oppgang på 2,6 prosent. Oppgangen skyldes en sterk vekst i den utenlandske sertifikatgjelden på 4,7 prosent. Den norske sertifikatgjelden har derimot falt med 0,6 prosent.

Banker. Ulike finansieringskilder. Norsk versus utenlandsk sektor. August 2006-september 2008. Millioner kroner
  Interbanklån fra norske banker Interbanklån fra utenlandske banker Totale interbanklån Norske sertifikatlån Utenlandske sertifikatlån Totale sertifikatlån Norske obligasjonslån Utenlandske obligasjonslån Totale obligasjonslån
August 2006 31 878  401 969  433 847 22 586 57 985 80 571  205 497  228 387  433 884
September 2006 32 466  406 935  439 401 23 311 74 140 97 451  204 264  243 284  447 548
Oktober 2006 37 298  388 606  425 904 20 999 64 595 85 594  211 499  260 442  471 941
November 2006 38 877  371 445  410 322 22 055 58 769 80 824  218 892  268 520  487 412
Desember 2006 31 367  403 334  434 701 19 973 55 187 75 160  217 779  265 929  483 708
Januar 2007 37 067  433 399  470 466 18 173 58 573 76 746  217 928  274 185  492 113
Februar 2007 37 724  445 884  483 608 17 243 53 712 70 955  219 539  272 258  491 797
Mars 2007 39 905  512 774  552 679 22 174 53 378 75 552  205 142  290 818  495 960
April 2007 45 677  481 367  527 044 20 545 55 688 76 233  211 163  283 432  494 595
Mai 2007 56 340  477 306  533 646 20 459 60 873 81 332  204 205  294 476  498 681
Juni 2007 41 030  497 423  538 453 17 504 51 698 69 202  200 782  289 994  490 776
Juli 2007 42 046  474 539  516 585 18 129 43 931 62 060  212 919  269 087  482 006
August 2007 50 258  485 040  535 298 25 320 44 436 69 756  215 467  265 181  480 648
September 2007 46 592  519 521  566 113 35 540 51 289 86 829  218 782  250 239  469 021
Oktober 2007 46 439  493 534  539 973 38 288 66 040  104 328  222 227  251 943  474 170
November 2007 56 085  524 719  580 804 42 050 70 736  112 786  223 593  260 580  484 173
Desember 2007 47 218  521 045  568 263 55 157 80 877  136 034  218 088  257 754  475 842
Januar 2008 65 227  562 099  627 326 54 297  102 257  156 554  228 213  255 607  483 820
Februar 2008 54 199  543 580  597 779 49 202  107 552  156 754  229 065  248 058  477 123
Mars 2008 60 999  543 810  604 809 47 797  104 119  151 916  228 073  260 610  488 683
April 2008 62 827  594 977  657 804 48 732  109 618  158 350  245 528  258 214  503 742
Mai 2008 58 282  604 769  663 051 45 947  101 783  147 730  244 517  263 579  508 096
Juni 2008 55 293  618 191  673 484 42 497 90 886  133 383  233 948  288 641  522 589
Juli 2008 59 288  647 164  706 452 46 135 73 790  119 925  234 288  284 249  518 537
August 2008 62 843  654 394  717 237 44 883 68 209  113 092  239 558  281 216  520 774
September 2008 64 607  668 642  733 249 44 629 71 394  116 023  244 115  306 238  550 353