4482_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4482
Avtakende vekst i utlån med pant i bolig
statistikk
2009-07-03T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balansermai 2009

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Avtakende vekst i utlån med pant i bolig

Tolvmånedersveksten i bankenes og kredittforetakenes utlån med pant i bolig til husholdninger fortsatte å avta i mai, og er nå på det laveste nivået siden i juli 1994. For de statlige låneinstituttene har derimot tolvmånedersveksten økt moderat.

Utlån med pant i bolig til husholdninger. Millioner kroner

Tolvmånedersvekst i utlån med pant i bolig. Prosent

Bankenes og kredittforetakenes samlede utlån med pant i bolig var ved utgangen av mai i år på om lag 1 421 milliarder kroner. Dette er en oppgang på 8,8 milliarder fra utgangen av april. Tolvmånedersveksten i disse utlånene var i mai 2009 på bare 7 prosent, en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra forrige måned. Til sammenligning var tolvmånedersveksten 13,3 prosent i mai 2008 og 17,5 prosent i mai 2004.

De statlige låneinstituttenes utlånsvekst øker

Tolvmånedersveksten i de statlige låneinstituttenes utlån med pant i bolig til husholdninger har steget med 3,2 prosentpoeng siden mai i fjor og 9,8 prosentpoeng siden mai 2004. Denne utviklingen skiller seg dermed fra veksten i banker og kredittforetak i tilsvarende periode. I mai i år var tolvmånedersveksten for utlån fra de statlige låneinstituttene på 4,4 prosent, det samme som forrige måned. Vi må tilbake til februar 2003 for å finne tilsvarende høy tolvmånedersvekst. Nedbetalingslån med pant i bolig i de statlige låneinstituttene var ved utgangen av mai i år på 79,3 milliarder kroner, og utlånene vokste med 429 millioner kroner i forhold til april. Statlige låneinstitutter tilbyr ikke rammelån med pant i bolig, men kun nedbetalingslån.

Andelen rammelån med pant i bolig er stabil for husholdningene

Utlån med pant i bolig kan deles opp i nedbetalingslån med pant i bolig og rammelån med pant i bolig. I mai i år utgjorde utlån med pant i bolig 82,2 prosent av bankenes, kredittforetakenes og de statlige låneinstituttenes samlede utlån til husholdningene. Andelen nedbetalingslån med pant i bolig, av totale utlån til husholdninger, var 64 prosent i mai i år, og det er en nedgang på 2,7 prosentpoeng siden mai i fjor. Andelen rammelån med pant i bolig, av totale utlån til husholdninger, økte med 3 prosentpoeng i samme periode til 18,1 prosent i mai i år. Ved utgangen av januar 2009 var denne andelen på 17,9 prosent, og har dermed kun økt med drøyt 0,2 prosentpoeng i løpet av de fire siste månedene.

Rammelån med pant i bolig, også kalt boligkreditt eller fleksilån, er et boliglån som gis med pant i fast boligeiendom. Innenfor en tilgjengelig kredittramme, vanligvis 60-80 prosent av boligens salgsverdi, bestemmer kunden selv hvordan kreditten skal disponeres. Renter betales kun for det beløp kunden til enhver tid har i lån.

På grunn av ny NACE-standard fra og med mai 2009 vil tabellene fra dette tidspunktet ikke vise relevante beløp på næringsfordelte utlån og innskudd. Det er foreløpig ikke avklart når ny næringsfordeling skal presenteres i tabellene.