4508_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4508
Norske banker setter lånerekord i utlandet
statistikk
2008-06-06T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserapril 2008

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Norske banker setter lånerekord i utlandet

Tallene for april viser til dels kraftig vekst i bankenes ulike kortsiktige finansieringskilder. Spesielt høy er veksten i interbank- og sertifikatlån fra utlandet, men den innenlandske obligasjonsgjelden øker også.

Banker. Ulike finansieringskilder. April 2002-april 2008. Millioner kroner

På tross av økte innskuddsrenter og en generell skepsis til plassering i verdipapirer som følge av urolighetene i de internasjonale finansmarkedene viste tallene for mars en nedgang i innskuddsdekningen, særlig for ikke-finansielle foretak. Denne trenden fortsatte for de ikke-finansielle foretakene i april, mye grunnet en fortsatt kraftig utlånsvekst (se kredittindikatorstatistikken K2 ). Innskuddsdekningen på lån til ikke-finansielle foretak var 62,4 prosent ved utgangen av april 2008, ned fra 63,2 prosent forrige måned. Som en følge av nedgang i innskuddsdekningen øker bankenes avhengighet av andre finansieringskilder enn innskudd. Tallene for april viser vekst i både interbanklån, sertifikatlån og obligasjonslån. Spesielt kraftig er veksten i interbank- og sertifikatlån fra utlandet, som har økt med henholdsvis 9,4 og 5 prosent fra mars 2008. Også den innenlandske obligasjonsgjelden har økt.

Banker. Ulike finansieringskilder. Norsk versus utenlandsk sektor. April 2006-april 2008. Millioner kroner
  Interbanklån fra norske banker Interbanklån fra utenlandske banker Totale interbanklån Norske sertifikatlån Utenlandske sertifikatlån Totale sertifikatlån Norske obligasjonslån Utenlandske obligasjonslån Total obligasjonslån
April 2006 48 153  364 072  412 225 25 292 67 946 93 238  204 360  180 386  384 746
Mai 2006 49 185  371 883  421 068 27 349 70 304 97 653  205 060  185 291  390 351
Juni 2006 40 763  392 529  433 292 23 495 57 798 81 293  198 856  219 444  418 300
Juli 2006 34 887  397 225  432 112 22 178 48 500 70 678  202 866  218 988  421 854
August 2006 31 878  401 969  433 847 22 586 57 985 80 571  205 497  228 387  433 884
September 2006 32 466  406 935  439 401 23 311 74 140 97 451  204 264  243 284  447 548
Oktober 2006 37 298  388 606  425 904 20 999 64 595 85 594  211 499  260 442  471 941
November 2006 38 877  371 445  410 322 22 055 58 769 80 824  218 892  268 520  487 412
Desember 2006 31 367  403 334  434 701 19 973 55 187 75 160  217 779  265 929  483 708
Januar 2007 37 067  433 399  470 466 18 173 58 573 76 746  217 928  274 185  492 113
Februar 2007 37 724  445 884  483 608 17 243 53 712 70 955  219 539  272 258  491 797
Mars 2007 39 905  512 774  552 679 22 174 53 378 75 552  205 142  290 818  495 960
April 2007 45 677  481 367  527 044 20 545 55 688 76 233  211 163  283 432  494 595
Mai 2007 56 340  477 306  533 646 20 459 60 873 81 332  204 205  294 476  498 681
Juni 2007 41 030  497 423  538 453 17 504 51 698 69 202  200 782  289 994  490 776
Juli 2007 42 046  474 539  516 585 18 129 43 931 62 060  212 919  269 087  482 006
August 2007 50 258  485 040  535 298 25 320 44 436 69 756  215 467  265 181  480 648
September 2007 46 592  519 521  566 113 35 540 51 289 86 829  218 782  250 239  469 021
Oktober 2007 46 439  493 534  539 973 38 288 66 040  104 328  222 227  251 943  474 170
November 2007 56 085  524 719  580 804 42 050 70 736  112 786  223 593  260 580  484 173
Desember 2007 46 076  525 301  571 377 55 157 80 877  136 034  218 088  257 754  475 842
Januar 2008 65 227  562 099  627 326 54 297  102 257  156 554  228 213  255 607  483 820
Februar 2008 54 199  543 580  597 779 49 202  107 552  156 754  229 065  248 058  477 123
Mars 2008 60 999  543 810  604 809 47 797  104 119  151 916  228 073  260 610  488 683
April 2008 62 827  594 977  657 804 48 732  109 618  158 350  245 528  258 214  503 742

Kraftig vekst i interbanklån

Bankenes totale interbanklån utgjorde ved utgangen av april 2008 rekordhøye 658 milliarder. Av dette utgjør lån fra utenlandske banker størsteparten med 595 milliarder, mens norske banker står for de resterende 63 milliardene. En årsak til den høye andelen interbanklån fra utenlandske banker er at mange av de store bankene som opererer i Norge, er utenlandskeid og finansierer seg med lån fra det utenlandske morselskapet. Interbanklån fra utenlandske banker har økt med hele 51 milliarder fra forrige måned, mens interbanklån fra norske banker har økt med 1,8 milliarder. Økningen fra mars til april 2008 i interbanklån fra utenlandske banker utgjør en prosentvis vekst på 9,4 prosent. Dette er den høyeste veksten i en enkelt måned siden mars 2007.

Rekordhøy sertifikatgjeld

Fra desember 2007 til januar 2008 økte bankenes sertifikatgjeld kraftig, mye grunnet de tiltagende urolighetene i de internasjonale finansmarkedene i siste halvdel av fjoråret. Fra januar til februar fortsatte økningen, mens det i mars var en nedgang. Tallene for april viser en ny økning som gir den høyeste beholdningen av sertifikatgjeld noensinne. Bankenes sertifikatgjeld utgjorde ved utgangen av april 2008 158 milliarder. Dette er en økning på 6,4 milliarder fra foregående måned, og en økning på hele 82 milliarder sammenlignet med april i fjor. Det er sertifikatgjeld til utlandet som står for størsteparten av økningen, med 5,5 milliarder, eller 5 prosent økning, fra mars 2008. Den utenlandske og norske sertifikatgjelden utgjorde henholdsvis 110 og 49 milliarder kroner ved utgangen av april 2008.

Vekst også i obligasjonsgjelden

Bankenes obligasjonsgjeld (beholdningen av ordinære obligasjonslån som ikke inngår i ansvarlig kapital) utgjorde ved utgangen av april 2008 504 milliarder kroner. Dette er en økning på hele 15 milliarder bare fra foregående måned. Norske obligasjonslån står for hele økningen med en månedsvekst på nær 8 prosent i april 2008. Den høyeste månedsveksten siden juli 2002. Norske obligasjonslån utgjorde ved utgangen av april 2008 246 milliarder kroner. De utenlandske obligasjonslånene var på 258 milliarder kroner, en nedgang på 2,4 milliarder fra mars 2008.