4490_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4490
Kraftig oppgang i Boligsparing for ungdom
statistikk
2009-03-13T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserjanuar 2009

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftig oppgang i Boligsparing for ungdom

Plasseringer i spareordningen Boligsparing for ungdom (BSU) utgjorde ved utgangen av januar 14,8 milliarder kroner. Dette er en økning på hele 11,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og er den høyeste tolvmånedersveksten siden ordningen ble etablert.

Innskudd på BSU-konti. Juli 2002-januar 2009. Millioner kroner og tolvmånedersvekst

Størstedelen av innskuddsveksten kom i den siste måneden av fjoråret. Fra utgangen av november 2008 til utgangen av desember samme året økte plasseringene i BSU med 1,3 milliarder. Plasseringene i disse innskuddene fortsatte å øke i januar i år med 0,2 milliarder kroner, noe som skiller seg fra det normale sesongmønsteret for denne typen innskudd. En mulig årsak kan være de endrede rammebetingelsene for BSU fra 1. januar 2009 (se ramme).

Veksten i BSU-innskuddene skjer hovedsakelig ved utgangen av skatteåret og følger et jevnt sesongmønster (se figur). Økningen i desember kan ha sammenheng med at Boligsparing for ungdom gir rett til skattefradrag, og skattemessige tilpasninger gjøres ofte ved slutten av året. For å ta ut penger fra BSU-kontoen uten å generere skatteplikt må en del forutsetninger være oppfylt (se ramme). Uttakene til boligformål er jevnt fordelt gjennom hele året.

Boligsparing for ungdom (BSU)

BSU er en spareordning for personer under 34 år. Fra og med 2009 kan man kan spare inntil 20 000 kroner hvert år, og totalt 150 000 kroner. Ordningen gir rett til å låne fire ganger sparebeløpet, og gir nå et årlig skattefradrag på inntil 4 000 kroner. Det er en forutsetning at hele innskuddsbeløpet brukes til bolig, enten til kjøp av bolig eller refinansiering av lån på bolig som er kjøpt etter at spareavtalen ble inngått.