Lønn for ansatte i personlige tjenester1. oktober 2002

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Arkiv for Lønn for ansatte i personlige tjenester - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
4. mars 2015 1. oktober 2014 Månedslønna opp med 700 kroner
5. mars 2014 1. oktober 2013 Månedslønna økte med 1 500 kroner
6. mars 2013 1. oktober 2012 1 400 kroner mer i månedslønn
8. mars 2012 1. oktober 2011 Månedslønna opp 500 kroner
9. mars 2011 1. oktober 2010 Månedslønna opp 1 000 kroner
24. mars 2010 1. oktober 2009 Månedslønnen økte med 1 100 kroner
19. mars 2009 1. oktober 2008 Månedslønna økte med 5,1 prosent
14. mars 2008 1. oktober 2007 Månedslønna økte med 1 900 kroner
16. mars 2007 1. oktober 2006 2 000 kroner mer i måneden
9. mai 2006 1. oktober 2005 3,5 prosent mer månedslønn i personlig tjenesteyting
3. mai 2005 1. oktober 2004 1 100 kroner mer i månedslønn for ansatte i personlig tjenesteyting
30. april 2004 1. oktober 2003 Månedslønna opp 800 kroner
8. mai 2003 1. oktober 2002 Årslønna økte med 6,4 prosent
12. april 2002 1. oktober 2001 Månedsfortjenesten økte med 1 100 kroner
9. april 2001 1. oktober 2000 Månedsfortjenesten økte med 1 300 kroner