1596_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnsos/aar
1596
Månedslønna opp 800 kroner
statistikk
2004-04-30T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnsos, Lønn for ansatte i personlige tjenester, interesseorganisasjoner, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, renserier, frisører, skjønnhetspleie, begravelsesbyråerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i personlige tjenester1. oktober 2003

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedslønna opp 800 kroner

Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester utgjorde 28 900 kroner per 1. oktober 2003. Dette var en økning på 800 kroner eller 2,9 prosent fra samme tidspunkt året før.

Næringshovedområdet omfatter kloakk- og renovasjonsvirksomhet, interesseorganisasjoner, fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport og annen personlig tjenesteyting.

Interesseorganisasjoner

Interesseorganisasjoner omfatter blant annet næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner, yrkessammenslutninger, arbeidstakerorganisasjoner, religiøse og partipolitiske organisasjoner.

Månedslønna for ansatte i arbeidsgiverorganisasjoner var på om lag 36 400 kroner, en økning på 1 400 kroner eller 4,1 prosent fra 2002. Her hadde ansatte i akademiske yrker en månedslønn på 38 500 kroner, en vekst på 2 500 kroner eller 6,8 prosent. Ansatte i arbeidstakerorganisasjoner hadde en månedslønn på 32 200 kroner, en lønnsvekst på 1 800 kroner eller 5,8 prosent fra 2002. Her utgjorde månedslønna i akademiske yrker 34 800 kroner, en økning på 1 700 kroner eller 5,1 prosent fra samme tidspunkt året før.

Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport

Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport omfatter radio og fjernsynsdrift, nyhetsbyråer, video- og filmproduksjon og annen underholdningsvirksomhet.

Heltidsansatte i radio og fjernsyn, film, video og nyhetsbyråer hadde en månedslønn på 30 500 kroner, en gjennomsnittlig økning på 100 kroner eller 0,4 prosent fra året før. Lederne hadde her en månedslønn på 49 100 kroner, en vekst på 3 200 kroner eller 6,9 prosent. Ansatte i høgskoleyrker hadde en månedslønn på 29 100 kroner. Dette var vel 600 kroner mindre enn på samme tidspunkt året før, og skyldes i hovedsak reduksjon i gjennomsnittlig utbetalte tillegg. Til sammenligning hadde ansatte i kontor-, salgs- og serviceyrker en gjennomsnittlig månedslønn på 25 400 kroner, en økning på 800 kroner eller 3,1 prosent.

Annen personlig tjenesteyting

Annen personlig tjenesteyting omfatter blant annet vaskeri- og renserivirksomhet, frisering og skjønnhetspleie.

Ansatte i vaskeri- og renserivirksomhet hadde en månedslønn på 21 400 kroner, en økning på 600 kroner eller 3,0 prosent. Ansatte i frisering og annen skjønnhetspleie hadde til sammenligning 21 000 kroner, en vekst på 200 kroner eller 1,2 prosent. Her hadde frisører en månedslønn på 20 500 kroner, en økning på 200 kroner eller 1,1 prosent.

Årslønna økte med 3,7 prosent

Årslønn beregnes ved hjelp av informasjon fra to årganger av lønnsstatistikken og informasjon fra lønnsforhandlingene. Årslønn omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg samt bonuser og provisjon. Overtidsgodtgjørelse og ulike naturalytelser inngår ikke i beregnet årslønn.

Beregnet årslønn for heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester utgjorde 344 500 kroner i 2003, en økning på 12 400 kroner eller 3,7 prosent fra 2002. Heltidsansatte i fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport hadde en beregnet årslønn på 350 500 kroner, en vekst på 8 100 kroner eller 2,4 prosent fra 2002. Til sammenligning hadde heltidsansatte i interesseorganisasjoner en årslønn på 365 700 kroner, noe som utgjorde en vekst på 16 500 kroner eller 4,7 prosent.

Heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester1. Beregnet
gjennomsnittlig årslønn, etter næring. 2002-2003. Kroner og
endring i prosent
  Beregnet årslønn
  2002 20032 Endring
i prosent
Sosiale og personlige tjenester i alt  332 100    344 500 3,7
Kloakk- og renovasjonsvirksomhet  269 800  287 300 6,5
Interesseorganisasjoner  349 200  365 700 4,7
Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport  342 400  350 500 2,4
Annen personlig tjenesteyting  256 700  265 000 3,2
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Foreløpige tall.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av virksomheter med til sammen 21 171 heltidsansatte og 8 384 deltidsansattte. Ifølge foreløpige opplysninger tall fra nasjonalregnskapet for 3. kvartal 2003 dekker statistikken om lag 73 800 sysselsatte lønnstakere i sosiale og personlige tjenester.

Tabeller: