140038_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnsos/aar
140038
Månedslønna økte med 1 500 kroner
statistikk
2014-03-05T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnsos, Lønn for ansatte i personlige tjenester, interesseorganisasjoner, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, renserier, frisører, skjønnhetspleie, begravelsesbyråerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i personlige tjenester1. oktober 2013

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedslønna økte med 1 500 kroner

Heltidsansatte i personlige tjenester hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 37 900 kroner per 1. oktober 2013. Dette er 1 500 kroner, eller 4,1 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Heltidsansatte i personlige tjenester, etter næring. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
201220132012 - 2013201220132012 - 2013
Personlig tjenesteyting i alt36 40037 9004,135 50037 1004,5
Medlemsorganisasjoner44 40046 9005,644 20046 7005,7
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner og yrkessammenslutninger53 70056 5005,253 40056 1005,1
Arbeidstakerorganisasjoner47 50049 7004,647 30049 6004,9
Andre medlemsorganisasjoner37 50040 0006,737 40039 9006,7
Reparasjon av datamaskiner og varer til personlig bruk35 50037 2004,834 70036 2004,3
Annen personlig tjenesteyting28 40028 8001,426 80027 5002,6
Vaskeri- og renserivirksomhet30 60031 6003,329 40030 2002,7
Frisering og annen skjønnhetspleie26 90027 1000,725 20025 8002,4
Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier38 90040 0002,837 20038 2002,7

Personlige tjenester omfatter alt fra ulike medlemsorganisasjoner, reparasjon av datamaskiner og elektriske husholdningsartikler, vaskeri- og renserivirksomhet, frisering og skjønnhetspleie til begravelsesbyråer.

2 500 kroner mer til ansatte i medlemsorganisasjoner

Heltidsansatte i ulike medlemsorganisasjoner hadde i oktober 2013 en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 46 900 kroner. Dette er 2 500 kroner, eller 5,6 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

I næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner økte månedslønna eksklusive overtidsgodtgjørelse fra 53 700 kroner i oktober 2012 til 56 500 kroner i oktober året etter. Dette gir en lønnsvekst på 5,2 prosent. Til sammenligning hadde ansatte i arbeidstakerorganisasjoner en månedslønn på 49 700 kroner per oktober 2013, en økning fra året før på 2 200 kroner, eller 4,6 prosent.

Heltidsansatte i andre medlemsorganisasjoner hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 40 000 kroner. Dette er en økning i månedslønna på 2 500 kroner, eller 6,7 prosent, fra samme tidspunkt året før.

1 700 kroner mer i måneden til ansatte i reparasjonsvirksomheter

Heltidsansatte i virksomheter som driver med reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk, hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 37 200 kroner. Dette er 1 700 kroner, eller 4,8 prosent, mer enn på samme tidspunkt i 2012.

Lønnsøkning på 1 000 kroner for ansatte i vaskeri- og renserivirksomheter

Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for heltidsansatte i vaskerier og renserier utgjorde 31 600 kroner per 1. oktober 2013. Dette er 1 000 kroner, eller 3,3 prosent, mer enn på samme tidspunkt i 2012.

1 100 mer til ansatte i begravelsesbyråer

Heltidsansatte i begravelsesbyråer hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 40 000 kroner per 1. oktober 2013. Dette er 1 100 kroner, eller 2,8 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Lønningene i frisering og skjønnhetspleie opp 200 kroner

Heltidsansatte i frisering og skjønnhetspleie hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 27 100 kroner per oktober 2013. Dette er en økning i månedslønna på 200 kroner, eller 0,7 prosent, fra tilsvarende tidspunkt året før.

Antall ansatte i statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i næringshovedområdet personlige tjenester med til sammen 12 486 heltidsansatte og 3 974 deltidsansatte. Ifølge Virksomhets- og foretaksregisteret utgjorde vektegrunnlaget til lønnsstatistikken for personlige tjenester 34 400 ansatte per oktober 2013.