92615_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnsos/aar
92615
1 400 kroner mer i månedslønn
statistikk
2013-03-06T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnsos, Lønn for ansatte i personlige tjenester, interesseorganisasjoner, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, renserier, frisører, skjønnhetspleie, begravelsesbyråerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i personlige tjenester1. oktober 2012

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1 400 kroner mer i månedslønn

Heltidsansatte i personlige tjenester hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 36 400 kroner per 1. oktober 2012. Dette er 1 400 kroner, eller 4 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Heltidsansatte i personlige tjenester, etter næring. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
201120122011 - 2012201120122011 - 2012
Personlig tjenesteyting i alt35 00036 4004,034 30035 5003,5
Medlemsorganisasjoner43 00044 4003,342 70044 2003,5
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner og yrkessammenslutninger51 20053 7004,950 90053 4004,9
Arbeidstakerorganisasjoner45 50047 5004,445 30047 3004,4
Andre medlemsorganisasjoner37 20037 5000,836 80037 4001,6
Reparasjon av datamaskiner og varer til personlig bruk34 00035 5004,433 00034 7005,2
Annen personlig tjenesteyting26 60028 4006,825 50026 8005,1
Vaskeri- og renserivirksomhet29 40030 6004,128 40029 4003,5
Frisering og annen skjønnhetspleie25 00026 9007,623 90025 2005,4
Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier38 00038 9002,436 40037 2002,2

Personlige tjenester omfatter alt fra ulike medlemsorganisasjoner, reparasjon av datamaskiner og elektriske husholdningsartikler, vaskeri- og renserivirksomhet, frisering og skjønnhetspleie til begravelsesbyråer. Den gjennomsnittlige månedslønna, eksklusive overtidsgodtgjørelse, varierer fra 26 900 kroner for heltidsansatte i frisering og skjønnhetspleie til 53 700 kroner for heltidsansatte i næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner.

1 400 kroner mer til ansatte i medlemsorganisasjoner

Heltidsansatte i ulike medlemsorganisasjoner og organisasjoner som ivaretar spesielle gruppers interesser eller fremmer ideer overfor offentligheten, hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 44 400 kroner i 2012. Dette er 1 400 kroner mer enn i oktober 2011.

Heltidsansatte i næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 53 700 kroner. Dette er 2 500 kroner, eller 4,9 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før. Til sammenligning hadde heltidsansatte i arbeidstakerorganisasjoner en månedslønn på 47 500 kroner, en økning på 2 000 kroner, eller 4,4 prosent.

Heltidsansatte i andre medlemsorganisasjoner som ikke er nevnt over, hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 37 500 kroner, 0,8 prosent mer enn i oktober 2011.

1 500 kroner mer til ansatte i reparasjonsvirksomheter

Heltidsansatte i virksomheter som driver reparasjon av maskiner og varer til personlig bruk, hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 35 500 kroner i oktober 2012. Dette gir en lønnsøkning på 1 500 kroner, eller 4,4 prosent, fra samme tidspunkt året før.

1 200 kroner mer i vaskeri- og renserivirksomhet

Heltidsansatte i vaskerier og renserier hadde i gjennomsnitt en månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 30 600 kroner i oktober 2012. Dette tilsvarer en økning i månedslønn fra oktober 2011 på 1 200 kroner, eller 4,1 prosent.

Tilsvarende lønn for heltidsansatte i frisering og skjønnhetspleie var på 26 900 kroner, mens heltidsansatte i begravelsesbyrå hadde en månedslønn på 38 900 kroner. Dette gir en lønnsøkning på henholdsvis 1 900 og 900 kroner fra oktober 2011.

Om statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i næringshovedområdet annen tjenesteyting med til sammen 12 363 heltidsansatte og 3 826 deltidsansatte. Ifølge Virksomhets- og foretaksregisteret utgjorde vektegrunnlaget til lønnsstatistikken for personlig tjenesteyting 33 700 ansatte per oktober 2012.

Lønnsstatistikken har tellingspunkt 1. oktober hvert år uavhengig av tidspunkt for når resultater fra lønnsoppgjørene gjelder. Dette kan påvirke de målte lønnsendringene i statistikken.