1588_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnsos/aar
1588
Månedslønna økte med 1 900 kroner
statistikk
2008-03-14T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnsos, Lønn for ansatte i personlige tjenester, interesseorganisasjoner, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, renserier, frisører, skjønnhetspleie, begravelsesbyråerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i personlige tjenester1. oktober 2007

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedslønna økte med 1 900 kroner

Heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtid på 34 300 kroner per 1. oktober 2007. Dette var økning på om lag 1 900 kroner eller 5,7 prosent fra samme tidspunkt året før.

Heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester, etter næring. Kroner og endring i prosent

Sosiale og personlige tjenester omfatter svært ulike næringer, som blant annet kloakk- og renovasjonsvirksomhet, vaskeri, interesseorganisasjoner, fritidsvirksomheter, frisering samt radio- og fjernsynsvirksomhet. Lønna varierer fra i gjennomsnitt 23 700 kroner i frisering til 44 700 kroner for ansatte i næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner.

Yrkesgrupper

Høgskoleyrker utgjør en relativt stor yrkesgruppe i dette næringsområdet. Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i denne yrkesgruppen var 35 800 kroner, en økning på 2 250 kroner eller 6,7 prosent fra året før. Lederyrker har en månedslønn på 47 100 kroner, mens kontoryrker ligger på 28 000 kroner. Dette gir en økning på respektive 6,3 og 3,7 prosent fra 2006.

Årslønna økte med 5,6 prosent

Beregnet årslønn for heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester utgjorde 405 600 kroner i 2007, en økning på 21 400 kroner eller 5,6 prosent fra 2006. Heltidsansatte i interesseorganisasjoner hadde en beregnet årslønn på 435 000 kroner, en vekst på 23 500 kroner eller 5,7 prosent fra 2006. Til sammenligning hadde heltidsansatte i underholdnings- og fritidsvirksomhet en årslønn på 411 400 kroner, noe som utgjorde en vekst på 23 500 kroner eller 6 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i hovednæringsområdet sosiale og personlige tjenester med til sammen 23 926 heltidsansatte. Ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet for 3. kvartal 2007 omfatter sosiale og personlige tjenester 83 400 sysselsatte lønnstakere. Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna.

Årslønn beregnes ved hjelp av informasjon fra to årganger av lønnsstatistikken, informasjon fra lønnsforhandlingene og fra den kvartalsvise lønnsindeksen. Overtidsgodtgjørelse og ulike naturalytelser inngår ikke i beregnet årslønn. Tall for 2006 er endelige, mens tall for 2007 er foreløpige fram til lønnsstatistikken for 2008 blir frigitt. Veksten i månedslønn avviker noe fra veksten i årslønn. Månedslønna sammenlignes på et valgt tidspunkt, 1. oktober hvert år, mens årslønna måler endring mellom kalenderår.

Tabeller: