195012_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnsos/aar
195012
Månedslønna opp med 700 kroner
statistikk
2015-03-04T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnsos, Lønn for ansatte i personlige tjenester, interesseorganisasjoner, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, renserier, frisører, skjønnhetspleie, begravelsesbyråerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
true
Statistikken viser lønn for ansatte i personlige tjenester. Månedslønna gikk opp 700 kroner, eller 1,8 prosent, fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014

Lønn for ansatte i personlige tjenester1. oktober 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Månedslønna opp med 700 kroner

Heltidsansatte i personlige tjenester hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 38 600 kroner per 1. oktober 2014. Dette er 700 kroner, eller 1,8 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Heltidsansatte i personlige tjenester, etter næring. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
201320142013 - 2014201320142013 - 2014
Personlig tjenesteyting i alt37 90038 6001,837 10037 8001,9
Medlemsorganisasjoner46 90047 9002,146 70047 7002,1
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner og yrkessammenslutninger56 50059 0004,456 10058 6004,5
Arbeidstakerorganisasjoner49 70051 3003,249 60051 2003,2
Andre medlemsorganisasjoner40 00040 8002,039 90040 6001,8
Reparasjon av datamaskiner og varer til personlig bruk37 20037 5000,836 20036 7001,4
Annen personlig tjenesteyting28 80029 8003,527 50028 4003,3
Vaskeri- og renserivirksomhet31 60031 8000,630 20030 5001,0
Frisering og annen skjønnhetspleie27 10028 2004,125 80026 7003,5
Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier40 00041 0002,538 20039 3002,9

Personlige tjenester omfatter alt fra ulike medlemsorganisasjoner, reparasjon av datamaskiner og elektriske husholdningsartikler, vaskeri- og renserivirksomhet, frisering og skjønnhetspleie til begravelsesbyråer.

Antall ansatte i statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i næringshovedområdet personlige tjenester med til sammen 13 014 heltidsansatte og 4 199 deltidsansatte. Ifølge Virksomhets- og foretaksregisteret utgjorde vektegrunnlaget til lønnsstatistikken for personlige tjenester 35 900 ansatte per oktober 2014.