1602_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnsos/aar
1602
Månedsfortjenesten økte med 1 300 kroner
statistikk
2001-04-09T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnsos, Lønn for ansatte i personlige tjenester, interesseorganisasjoner, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, renserier, frisører, skjønnhetspleie, begravelsesbyråerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i personlige tjenester1. oktober 2000

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedsfortjenesten økte med 1 300 kroner

Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester utgjorde 25 200 kroner per 1. oktober 2000. Dette var en økning på 1 300 kroner eller 5,3 prosent fra året før.

Sosiale og personlige tjenester omfatter en rekke ulike tjenester, alt fra renserier, frisørvirksomhet, interesseorganisasjoner, fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport, til kloakk- og renovasjonsvirksomhet.

Om lag halvparten av alle heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester er ansatt i fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport, med en månedsfortjeneste på 26 100 kroner. Dette utgjorde en økning på 1 400 kroner eller 5,8 prosent fra samme tidspunkt året før. Til sammenligning hadde ansatte i interesseorganisasjoner en månedsfortjeneste på 26 400 kroner, en økning på 1 200 kroner eller 4,9 prosent. Heltidsansatte i kloakk- og renovasjonsvirksomhet hadde en månedsfortjeneste på 20 800 kroner, mens heltidsansatte i annen personlig tjenesteyting hadde 19 500 kroner. Dette utgjorde en økning på vel 900 kroner for ansatte i kloakk- og renovasjonsvirksomhet, og i underkant av 900 kroner for ansatte i annen personlig tjenesteyting.

Heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester1. Gjennomsnittlig
månedsfortjeneste per 1. oktober 2000. Kroner og endring i prosent
Næring Månedsfortjeneste i alt Endring i prosent
1999 2000 1999-2000
Sosiale og personlige tjenester, i alt 23 938 25 211 5,3
Kloakk- og renovasjonsvirksomhet 19 888 20 801 4,6
Interesseorganisasjoner 25 117 26 353 4,9
Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport 24 677 26 115 5,8
Annen personlig tjenesteyting 18 637 19 491 4,6
1  NOS Standard for næringsgruppering.

Interesseorganisasjoner: 4,9 prosent økning

Gruppen interesseorganisasjoner omfatter blant annet næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner, yrkessammenslutninger, arbeidstakerorganisasjoner, religiøse og partipolitiske organisasjoner.

Det er omtrent like mange heltidsansatte i arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner. Lønnsnivået er noe høyere for ansatte i arbeidsgiverorganisasjoner, med nesten 31 200 kroner, mot snaut 26 800 kroner i månedsfortjeneste for ansatte i arbeidstakerorganisasjoner per oktober 2000. Dette tilsvarte en økning fra oktober året før på henholdsvis 1 300 kroner eller 4,5 prosent og 1 400 kroner eller 5,7 prosent. I yrker med krav til høyere utdanning hadde heltidsansatte i arbeidstakerorganisasjoner 28 400 kroner i månedsfortjeneste, noe som tilsvarte en økning på 1 500 kroner eller 5,4 prosent. Tilsvarende for samme yrkesgruppe i arbeidsgiverorganisasjoner var 31 800 kroner, en økning på 1 300 kroner eller 4,2 prosent.

For heltidsansatte i interesseorganisasjoner utenom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner var månedsfortjenesten på 22 800 kroner per oktober 2000, en økning på 1 100 kroner eller 4,9 prosent. Yrkesgruppen med krav til høyere utdanning hadde en månedsfortjeneste på 22 400 kroner, en økning på 1 000 kroner eller 4,7 prosent fra samme tidspunkt året før.

Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport: 5,8 prosent økning

Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport omfatter radio og fjernsynsdrift, nyhetsbyråer, video- og filmproduksjon og annen underholdningsvirksomhet.

Heltidsansatte i radio og fjernsyn, film, video og nyhetsbyråer hadde en månedsfortjeneste på 27 900 kroner, en økning på om lag 1 700 kroner eller 6,7 prosent fra året før. Mer enn tre av fire heltidsansatte er ansatt i yrker med krav til høyere utdanning. De ansatte i yrkesgrupper med krav til mellom 1 og 3 års høyere utdanning hadde en månedsfortjeneste på 26 900 kroner i oktober 2000, en økning på 1 400 kroner eller 5,6 prosent. I yrkesgruppen med krav til mer enn 4 års høyere utdanning hadde heltidsansatte en vekst i månedsfortjenesten på 2 100 kroner eller 7,4 prosent, til 30 700 kroner per oktober 2000.

Annen underholdningsvirksomhet omfatter blant annet teatre, konsertsaler, musikkstudioer, fornøyelsesetablissementer, museer, bibliotek, arkiver og drift av idrettsanlegg og idrettsklubber. Heltidsansatte hadde her en månedsfortjeneste på 23 300 kroner, en økning på 1 000 kroner eller 4,3 prosent fra året før. Ansatte i yrker med krav til mellom 1 og 3 års høyere utdanning hadde en månedsfortjeneste på 23 800 kroner, en økning på 900 kroner eller 4 prosent, mens yrkesgruppen med krav til mer enn 4 års høyere utdanning hadde 24 600 kroner, en økning på 1 200 kroner eller 4,9 prosent fra oktober 1999.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av virksomheter med til sammen 16 449 heltidsansatte og 4 621 deltidsansatte. Ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet for 3. kvartal 2000 dekker statistikken om lag 69 800 sysselsatte lønnstakere i sosiale og personlige tjenester.

Tabeller: