1586_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnsos/aar
1586
Månedslønna økte med 5,1 prosent
statistikk
2009-03-19T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnsos, Lønn for ansatte i personlige tjenester, interesseorganisasjoner, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, renserier, frisører, skjønnhetspleie, begravelsesbyråerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i personlige tjenester1. oktober 2008

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedslønna økte med 5,1 prosent

Heltidsansatte innen sosiale og personlige tjenester hadde en gjennomsnittlig månedslønn - eksklusive overtid - på 36 000 kroner per 1. oktober 2008. Dette er en økning på om lag 1 700 kroner, eller 5,1 prosent, fra samme tidspunkt året før.

Sosiale og personlige tjenester omfatter svært ulike næringer som blant annet kloakk- og renovasjonsvirksomhet, interesseorganisasjoner, fritidsvirksomhet, radio- og fjernsynsvirksomhet, vaskeri, frisering og begravelsesbyråer. Lønna varierer fra i gjennomsnitt 24 700 kroner i frisering til 46 200 kroner for ansatte i næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner.

Heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester1. Gjennomsnittlig månedslønn, etter næringsgruppe. 2007-2008. Kroner og endring i prosent
  Månedslønn i alt Endring i prosent
2007-2008
  2007 2008
Næringsgruppe Kroner Prosent
Sosiale og personlige tjenester i alt 34 300 36 000 5,1
Avløps- og renovasjonsvirksomhet 28 800 31 000 7,7
Interesseorganisasjoner 36 800 38 400 4,5
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner 44 700 46 200 3,5
Arbeidstakerorganisasjoner 38 100 40 800 6,9
Andre interesseorganisasjoner 31 000 32 500 4,6
Fritidsvirksomhet og sport 34 800 36 600 5,2
Radio og fjernsyn, film og nyhetsbyråer 36 800 38 300 3,9
Annen underholdnings- og fritidsvirksomhet 31 400 33 700 7,5
Annen personlig tjenesteyting 25 600 26 800 4,7
Vaskeri- og renseri 24 400 25 800 5,6
Frisering og annen skjønnhetspleie 23 700 24 700 4,3
Begravelsesbyråer 31 100 33 100 6,4
1  Standard for næringsgruppering.

Nesten 50 000 kroner i lederyrker

Høyskoleyrker utgjør en relativt stor yrkesgruppe i dette området. Ansatte i denne yrkesgruppen tjente i gjennomsnitt 35 700 kroner i måneden i 2008, en økning på 1 400 kroner, eller 4,1 prosent, fra året før. Lederyrker hadde en månedslønn på 49 800 kroner, mens kontoryrker lå på 29 600 kroner. Dette gir en økning på respektive 5,7 og 5,8 prosent fra 2007.

Årslønna økte med 5,2 prosent i sosiale og personlige tjenester

Beregnet årslønn for heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester utgjorde 426 700 kroner i 2008, en økning på 21 100 kroner, eller 5,2 prosent, fra året før.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i hovednæringsområdet sosiale og personlige tjenester, med til sammen 25 384 heltidsansatte og 10 787 deltidsansatte. Ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet for 3. kvartal 2008 omfatter helse- og sosialtjenester 83 900 sysselsatte lønnstakere.

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna.

Estimering av årslønn

Årslønn beregnes ved hjelp av informasjon fra to årganger av lønnsstatistikken, lønnsforhandlingene og den kvartalsvise lønnsindeksen. Overtidsgodtgjørelse og ulike naturalytelser inngår ikke i beregnet årslønn. Tall for 2007 er endelige, mens tall for 2008 er foreløpige fram til lønnsstatistikken for 2009 blir frigitt. Veksten i månedslønn avviker noe fra veksten i årslønn. Månedslønna sammenlignes på et valgt tidspunkt (1. oktober hvert år), mens årslønna måler endring mellom kalenderår.

Tabeller: