1606_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnsos/aar
1606
Månedslønnen økte med 1 100 kroner
statistikk
2010-03-24T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnsos, Lønn for ansatte i personlige tjenester, interesseorganisasjoner, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, renserier, frisører, skjønnhetspleie, begravelsesbyråerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i personlige tjenester1. oktober 2009

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedslønnen økte med 1 100 kroner

Heltidsansatte innenfor området personlige tjenester hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 33 500 kroner per 1. oktober 2009. Dette var om lag 1 100 kroner, eller 3,4 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Næringshovedområdet personlige tjenester omfatter alt fra medlemsorganisasjoner, vaskeri- og renseritjenester, frisering og skjønnhetspleie til begravelsesbyråer.

1 900 kroner mer i medlemsorganisasjonene

Heltidsansatte i medlemsorganisasjonene hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 40 000 kroner. Dette er 1 900 kroner, eller 5 prosent, mer enn i 2008. Ansatte i næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjonene hadde en månedslønn på 48 100 kroner per oktober 2009, en økning på 3,7 prosent, eller 1 700 kroner, fra 2008. Til sammenligning hadde ansatte i arbeidstakerorganisasjonene en gjennomsnittlig månedslønn på 42 600 kroner. Dette var i gjennomsnitt 2 000 kroner mer i måneden enn på samme tidspunkt i 2008. Heltidsansatte i andre medlemsorganisasjoner hadde en månedslønn på i gjennomsnitt 34 200 kroner. Dette var en økning på 1 700 kroner fra året før. Denne siste gruppen omfatter blant annet religiøse og partipolitiske organisasjoner.

1 300 kroner mer i begravelsesbyråene

Heltidsansatte i begravelsesbyråer hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 34 600 kroner per oktober 2009. Dette var 1 300 kroner, eller 3,9 prosent, mer enn i 2008. Ansatte i vaskeri- og renserivirksomheter hadde en månedslønn på 27 400 kroner, en økning på 1 500 kroner, eller 5,8 prosent, fra 2008. Til sammenligning hadde heltidsansatte innenfor frisering og skjønnhetspleie en månedslønn på 25 400 kroner. Dette var i gjennomsnitt 400 kroner, eller 1,6 prosent, mer enn på samme tidspunkt i 2008.

Mange med lav utdanning

Om lag halvparten av alle heltidsansatte i personlige tjenester har utdanning fra videregående skole eller lavere. Heltidsansatte med utdanning fra videregående skole hadde en månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 30 400 kroner i 2009. Dette var en økning på 2,7 prosent, eller 800 kroner, fra 2008. Heltidsansatte med utdanning fra grunnskolen hadde en månedslønn på 26 400 kroner, en økning på 400 kroner fra 2008.

Heltidsansatte med høyere utdanning til og med 4 år hadde en månedslønn på 39 800 kroner i 2009. Dette var en økning fra året før på 1 800 kroner, eller 4,7 prosent. Til sammenligning hadde heltidsansatte med høyere utdanning utover 4 år en månedslønn på 47 200 kroner. Dette var 1 100 kroner, eller 2,4 prosent, mer enn i 2008.

Ny næringsstandard

Fra og med frigivingen i 2009 er det tatt i bruk ny næringsstandard. Tallene for både 2008 og 2009 er etter ny næringsstandard.

For generell informasjon om overgang til ny standard klikk her .

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i næringshovedområdet personlige tjenester med til sammen 11 323 heltidsansatte og 3 917 deltidsansatte. Ifølge Bedrifts- og foretaksregisteret hadde personlige tjenester 32 600 ansatte per oktober 2009.

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønnen. Den avtalte månedslønnen blir målt på tidspunktet 1. oktober, mens bonus, uregelmessige tillegg og overtid er målt som et gjennomsnitt for hele året. Statistikken har fast tellingstidspunkt hvert år uavhengig av tidspunkt for når resultater fra lønnsoppgjørene gjelder.

Tabeller: