1592_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnsos/aar
1592
3,5 prosent mer månedslønn i personlig tjenesteyting
statistikk
2006-05-09T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnsos, Lønn for ansatte i personlige tjenester, interesseorganisasjoner, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, renserier, frisører, skjønnhetspleie, begravelsesbyråerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i personlige tjenester1. oktober 2005

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

3,5 prosent mer månedslønn i personlig tjenesteyting

Heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 31 000 kroner per 1. oktober 2005. Dette var 1 100 kroner eller 3,5 prosent mer enn på samme tidspunkt året før.

Sosiale og personlige tjenester omfatter blant annet avløps- og renovasjonsvirksomhet, interesseorganisasjoner, fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport.

Avløp og renovasjon

Heltidsansatte i avløps- og renovasjonsvirksomhet hadde en månedslønn på 26 100 kroner, en økning på 1 200 kroner eller 4,9 prosent. For yrkesgruppen renholdere og hjelpearbeidere utgjorde månedslønna 22 900 kroner, mens operatører og sjåfører hadde en månedslønn på 24 500 kroner. Dette tilsvarte en økning i månedslønna på henholdsvis snaut 1 000 kroner og 1 200 kroner fra oktober 2004.

Interesseorganisasjoner

Månedslønna til ansatte i arbeidsgiverorganisasjoner utgjorde 39 600 kroner, en økning på 1 700 kroner eller 4,5 prosent. Ansatte i høgskoleyrker hadde en månedslønn på 34 100 kroner, en økning på 1 900 kroner. Lederne hadde en månedslønn på 53 600 kroner, mens den tilsvarende lønna for ansatte i akademiske yrker var 41 400 kroner. Dette utgjorde en vekst i månedslønna på henholdsvis 1 800 kroner og 1 900 kroner.

Til sammenligning hadde ansatte i arbeidstakerorganisasjoner en månedslønn på 34 000 kroner, en lønnsvekst på 1 000 kroner eller 3,2 prosent. Månedslønna for ansatte i akademiske yrker var 36 500 kroner, opp 1 100 kroner fra samme tidspunkt året før. Til sammenligning var månedslønna for ansatte i høgskoleyrker 31 500 kroner, en økning på drøyt 700 kroner.

Næringsområdet omfatter næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner, yrkessammenslutninger, arbeidstakerorganisasjoner og religiøse og partipolitiske organisasjoner.

Annen personlig tjenesteyting

Næringsområdet omfatter blant annet vaskeri- og renserivirksomhet, frisering og begravelsesbyråer.

Ansatte i vaskeri- og renserivirksomhet hadde en månedslønn på 22 700 kroner, en økning på 800 kroner eller 3,7 prosent fra året før. For operatører og sjåfører var månedslønna på 20 700 kroner, en økning på 800 kroner eller 3,9 prosent.

Ansatte i frisering og annen skjønnhetspleie hadde til sammenligning en månedslønn på 22 200 kroner, en vekst på 800 kroner eller 3,8 prosent. Frisører hadde en månedslønn på 21 500 kroner, en økning på 600 kroner.

Ansatte i begravelsesbyråer hadde en månedslønn på 29 100 kroner, en gjennomsnittlig økning fra samme tidspunkt året før på 700 kroner eller 2,5 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av virksomheter med til sammen 23 053 heltidsansatte. Ifølge foreløpige opplysninger for tall fra nasjonalregnskapet for 3. kvartal 2005 dekker statistikken om lag 76 600 (rettet 10. mai 2006 kl. 1330) sysselsatte lønnstakere i sosiale og personlige tjenester.

Tabeller: