1594_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnsos/aar
1594
1 100 kroner mer i månedslønn for ansatte i personlig tjenesteyting
statistikk
2005-05-03T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnsos, Lønn for ansatte i personlige tjenester, interesseorganisasjoner, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, renserier, frisører, skjønnhetspleie, begravelsesbyråerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i personlige tjenester1. oktober 2004

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1 100 kroner mer i månedslønn for ansatte i personlig tjenesteyting

Heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 30 000 kroner per 1. oktober 2004. Dette var 1 100 kroner eller 3,7 prosent mer enn på samme tidspunkt året før.

Sosiale og personlige tjenester omfatter blant annet avløps- og renovasjonsvirksomhet, interesseorganisasjoner, fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport.

Heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester1. Gjennomsnittlig
månedsfortjeneste, etter næring per 1. oktober 2003 og 2004.
Kroner og endring i prosent
Næring Månedsfortjeneste i alt Endring i prosent
2003 2004 2003-2004
Sosiale og personlige tjenester i alt 28 900 30 000 3,7
Avløps- og renovasjonsvirksomhet 24 300 24 900 2,6
Interesseorganisasjoner 30 700 31 700 3,1
Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport 29 300 30 600 4,3
Annen personlig tjenesteyting 22 200 23 400 5,1
1  NOS Standard for næringsgruppering.

Avløp og renovasjon

Heltidsansatte i avløps- og renovasjonsvirksomhet hadde en månedslønn på 24 900 kroner, en økning på 600 kroner eller 2,6 prosent. For yrkesgruppen renholdere og hjelpearbeidere utgjorde månedslønna 22 000 kroner mens operatører og sjåfører hadde en månedslønn på 23 300 kroner. Dette tilsvarte en økning i månedslønna på henholdsvis 400 og 300 kroner fra oktober 2003.

Interesseorganisasjoner

Næringsområdet omfatter næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner, yrkessammenslutninger, arbeidstakerorganisasjoner og religiøse og partipolitiske organisasjoner.

Månedslønna til ansatte i arbeidsgiverorganisasjoner utgjorde 37 900 kroner, en økning på 1 500 kroner eller 4,1 prosent. Ansatte i kontoryrker hadde en månedslønn på 25 900 kroner, en økning på 600 kroner eller 2,3 prosent. Lederne hadde en månedslønn på 51 700 kroner mens den tilsvarende lønna for ansatte i akademiske yrker var 39 500 kroner. Dette utgjorde en vekst i månedslønna på henholdsvis 2 100 kroner og 1 000 kroner.

Til sammenlikning hadde ansatte i arbeidstakerorganisasjoner en månedslønn på 32 900 kroner, en lønnsvekst på 700 kroner eller 2,3 prosent. Ansatte i kontoryrker hadde her en månedslønn på 26 000 kroner, en økning på 400 kroner. Lederne hadde en månedslønn på 41 000 kroner, en økning på 600 kroner. Månedslønna for ansatte i akademiske yrker var 35 400 kroner, opp 600 kroner fra samme tidspunkt året før.

Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport

Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport omfatter blant annet radio og fjernsynsdrift, nyhetsbyråer og video- og filmproduksjon.

Heltidsansatte i radio og fjernsyn, film, video og nyhetsbyråer hadde en månedslønn på drøyt 32 200 kroner, en gjennomsnittlig økning på 1 800 kroner eller 5,9 prosent. Journalister og andre ansatte i høgskoleyrker hadde her en månedslønn på 30 700 kroner. Dette var vel 1 600 kroner eller 5,6 prosent mer enn på samme tidspunkt året før.

Annen personlig tjenesteyting

Næringsområdet omfatter blant annet vaskeri- og renserivirksomhet, frisering og begravelsesbyråer.

Ansatte i vaskeri- og renserivirksomhet hadde en månedslønn på 21 900 kroner, en økning på 600 kroner fra året før. For operatører og sjåfører var gjennomsnittlig månedslønn på 19 900 kroner, en økning på 400 kroner eller 2,1 prosent.

Ansatte i frisering og annen skjønnhetspleie hadde til sammenligning 21 400 kroner, en vekst på 500 kroner. Frisører hadde en månedslønn på 20 900 kroner, en økning på 400 kroner.

Ansatte i begravelsesbyråer hadde en månedslønn på 28 400 kroner, en gjennomsnittlig økning fra samme tidspunkt året før på 700 kroner.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av virksomheter med til sammen 22 827 heltidsansatte. Ifølge foreløpige opplysninger for tall fra nasjonalregnskapet for 3. kvartal 2004 dekker statistikken om lag 76 100 sysselsatte lønnstakere i sosiale og personlige tjenester.

Tabeller: