1600_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnsos/aar
1600
Månedsfortjenesten økte med 1 100 kroner
statistikk
2002-04-12T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnsos, Lønn for ansatte i personlige tjenester, interesseorganisasjoner, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, renserier, frisører, skjønnhetspleie, begravelsesbyråerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i personlige tjenester1. oktober 2001

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedsfortjenesten økte med 1 100 kroner

Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester utgjorde 26 300 kroner per 1. oktober 2001. Dette var en økning på 1 100 kroner eller 4,2 prosent fra året før.

Sosiale og personlige tjenester omfatter en rekke ulike tjenester, alt fra renserier, frisørvirksomhet, interesseorganisasjoner, fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport, til kloakk- og renovasjonsvirksomhet.

Om lag halvparten av alle heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester er ansatt i fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport, med en månedsfortjeneste på 27 200 kroner. Dette utgjorde en økning på 1 000 kroner eller 4 prosent fra samme tidspunkt året før. Til sammenligning hadde ansatte i interesseorganisasjoner en månedsfortjeneste på 27 500 kroner, en økning på 1 200 kroner eller 4,5 prosent. Heltidsansatte i kloakk- og renovasjonsvirksomhet hadde en månedsfortjeneste på 21 600 kroner, mens heltidsansatte i annen personlig tjenesteyting hadde 20 400 kroner. Dette utgjorde en økning på henholdsvis 800 kroner i kloakk- og renovasjonsvirksomhet og i underkant av 900 kroner i annen personlig tjenesteyting.

Heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester1. Gjennomsnittlig
månedsfortjeneste per 1. oktober 2000 og 2001, etter næring.
Kroner og endring i prosent
  Månedsfortjeneste i alt
  2000           2001 Endring i prosent
Sosiale og personlige tjenester i alt 25 200 26 300 4,2
Kloakk- og renovasjonsvirksomhet 20 800 21 600 4,0
Interesseorganisasjoner i alt 26 400 27 500 4,5
Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport 26 100 27 200 4,0
Annen personlig tjenesteyting 19 500 20 400 4,6
1  NOS standard for næringsgruppering.

Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport: 4 prosent økning

Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport omfatter radio- og fjernsynsdrift, nyhetsbyråer, video- og filmproduksjon og annen underholdningsvirksomhet.

Heltidsansatte i radio og fjernsyn, film, video og nyhetsbyråer hadde en månedsfortjeneste på 28 900 kroner, en økning på om lag 1 000 kroner eller 3,5 prosent fra året før. Mer enn tre av fire heltidsansatte er ansatt i yrker med krav til høyere utdanning. De ansatte i høgskoleyrker hadde en månedsfortjeneste på 27 800 kroner, en økning på 900 kroner eller 3,5 prosent. I akademiske yrker hadde heltidsansatte en vekst i månedsfortjenesten på 1 600 kroner eller 5,4 prosent, til 32 300 kroner per oktober 2001.

Annen underholdningsvirksomhet omfatter blant annet teatre, konsertsaler, musikkstudioer, fornøyelsesetablissementer, museer, bibliotek, arkiver og drift av idrettsanlegg og idrettsklubber. Heltidsansatte hadde her en månedsfortjeneste på 24 400 kroner, en økning på 1 200 kroner eller 5,1 prosent fra året før. Ansatte i akademiske yrker, blant annet skuespillere og musikere, hadde en månedsfortjeneste på 25 500 kroner, en vekst på 900 kroner eller 3,6 prosent.

Interesseorganisasjoner: 4,5 prosent økning

Gruppen interesseorganisasjoner omfatter blant annet næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner, yrkessammenslutninger, arbeidstakerorganisasjoner, religiøse og partipolitiske organisasjoner.

Det er omtrent like mange heltidsansatte i arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Lønnsnivået er noe høyere for ansatte i arbeidsgiverorganisasjoner, med 32 700 kroner, mot om lag 28 100 kroner i månedsfortjeneste for ansatte i arbeidstakerorganisasjoner. Dette tilsvarte en økning fra oktober året før på henholdsvis 1 500 kroner eller 4,8 prosent og 1 300 kroner eller 5 prosent. I kontoryrker hadde heltidsansatte i arbeidstakerorganisasjoner 21 600 kroner i månedsfortjeneste, noe som tilsvarte en økning på 800 kroner eller 4 prosent. Tilsvarende for samme yrkesgruppe i arbeidsgiverorganisasjoner var 22 200 kroner, en økning på 800 kroner eller 3,8 prosent.

Annen personlig tjenesteyting: 4,5 prosent økning

Annen personlig tjenesteyting omfatter blant annet vaskeri- og renserivirksomhet, frisering og skjønnhetspleie. Ansatte i vaskeri- og renserivirksomhet hadde en månedsfortjeneste på 18 800 kroner, en vekst på 800 kroner eller 4,6 prosent. Til sammenligning hadde ansatte i frisering og skjønnhetspleie en månedsfortjeneste på 20 300 kroner, en vekst på 900 kroner eller 4,5 prosent.

Årslønnsvekst på 4,4 prosent

Beregnet årslønn for alle heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester var på 312 100 kroner for 2001. Dette tilsvarte en vekst på 4,4 prosent i forhold til 2000. Tilsvarende årslønn i kloakk- og renovasjonsvirksomhet var på 257 300 kroner, en vekst på 4,7 prosent. For heltidsansatte i interesseorganisasjoner var beregnet årslønn på 327 100 kroner, en økning 4,6 prosent. Ansatte i fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport hadde en beregnet årslønn på 322 700 kroner, mens ansatte i annen personlig tjenesteyting hadde 242 100 kroner i årslønn. Dette tilsvarte en vekst på henholdsvis 4,3 og 4,2 prosent fra året før.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av virksomheter med til sammen 17 701 heltidsansatte og 5 070 deltidsansatte. Ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet for 3. kvartal 2001 dekker statistikken om lag 70 900 sysselsatte lønnstakere i sosiale og personlige tjenester.

Tabeller: