66051_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnsos/aar
66051
Månedslønna opp 500 kroner
statistikk
2012-03-08T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnsos, Lønn for ansatte i personlige tjenester, interesseorganisasjoner, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, renserier, frisører, skjønnhetspleie, begravelsesbyråerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i personlige tjenester1. oktober 2011

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedslønna opp 500 kroner

Heltidsansatte i personlige tjenester hadde en gjennomsnittlig månedslønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse, på 35 000 kroner per 1. oktober 2011. Dette var 500 kroner, eller 1,4 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Personlig tjenesteyting er et næringshovedområde med svært ulike aktiviteter. Det inkluderer blant annet frisering og skjønnhetspleie, vaskeri- og renserivirksomhet, begravelsesbyråer, drift av medlemsorganisasjoner samt reparasjon av datamaskiner og elektriske husholdningsartikler.

Arbeidstakerorganisasjoner økte lønna med 1 300 kroner

Heltidsansatte i arbeidstakerorganisasjoner hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 45 500 kroner i oktober 2011. Dette var en økning på 2,9 prosent, eller 1 300 kroner, fra samme tid året før. Den største yrkesgruppen i næringen er ansatte i akademiske yrker. Disse hadde en lønnsvekst på 700 kroner, eller 1,5 prosent, fra oktober 2010 til oktober 2011.

Ansatte i reparasjon av datamaskiner fikk 1 400 kroner mer

Nærmere sju av ti heltidsansatte som jobber med reparasjon av datamaskiner er tilsatt i et yrke som krever høgskoleutdannelse. Gjennomsnittlig månedslønn for denne yrkesgruppen i dette næringsområdet var 33 200 kroner, opp 5,7 prosent fra samme tidspunkt året før. For næringen som helhet var det en økning i gjennomsnittlig månedslønn fra 32 600 kroner til 34 000 kroner. Økningen utgjorde 4,3 prosent eller 1 400 kroner.

4,3 prosent lønnsvekst for ansatte i vaskeri- og renserivirksomhet

Gjennomsnittlig månedslønn for alle heltidsansatte i vaskeri- og renserivirksomhet var 29 400 kroner i oktober 2011, økningen var på 4,3 prosent fra året før. En stor andel av de som jobber i vaskerier og renserier er vaskeriarbeidere. De hadde en månedslønn på 27 100 kroner i oktober 2011, noe som tilsvarte en økning på 4,6 prosent fra samme tidspunkt året før.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i næringshovedområdet annen tjenesteyting med til sammen 11 940 heltidsansatte og 3 912 deltidsansatte. Ifølge Bedrifts- og foretaksregisteret utgjorde vektegrunnlaget til lønnsstatistikken for personlig tjenesteyting 33 300 ansatte per oktober 2011.

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna. Lønnsstatistikken har tellingspunkt 1. oktober hvert år uavhengig av tidspunkt for når resultater fra lønnsoppgjørene gjelder. Dette kan påvirke de målte lønnsendringene i statistikken.

Tabeller: