54038_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnsos/aar
54038
Månedslønna opp 1 000 kroner
statistikk
2011-03-09T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnsos, Lønn for ansatte i personlige tjenester, interesseorganisasjoner, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, renserier, frisører, skjønnhetspleie, begravelsesbyråerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i personlige tjenester1. oktober 2010

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedslønna opp 1 000 kroner

Heltidsansatte i personlige tjenester hadde en gjennomsnittlig månedslønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse, på 34 500 kroner per 1. oktober 2010. Dette var 1 000 kroner, eller 3 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Personlig tjenesteyting er et næringshovedområde med svært ulike aktiviteter. Det inkluderer blant annet frisering og skjønnhetspleie, vaskeri- og renserivirksomhet, begravelsesbyråer, drift av medlemsorganisasjoner og reparasjon av datamaskiner og elektriske husholdningsartikler.

Ansatte i medlemsorganisasjoner

Heltidsansatte i arbeidsgiverorganisasjonene hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 50 600 kroner eksklusive overtidsgodtgjørelse. Dette ga en lønnsvekst på 5,2 prosent fra oktober 2009. Den største yrkesgruppen her er ansatte i akademiske yrker, som for eksempel advokater, ulike prosjektledere, økonomer og rådgivere. Månedslønna i denne yrkesgruppen økte til 51 000 kroner, fra 48 500 året før, en vekst på 5,2 prosent.

Tilsvarende lønn for heltidsansatte i arbeidstakerorganisasjoner var i gjennomsnitt 44 200 kroner, en vekst på 3,8 prosent fra året før. Her økte månedslønna for ansatte i akademiske yrker fra 45 500 kroner til 47 000 kroner, en vekst på 3,3 prosent.

Gjennomsnittlig månedslønn i andre medlemsorganisasjoner utgjorde 35 500 kroner. Dette var 1 300 kroner, eller 3,8 prosent, mer enn på samme tidspunkt i 2009.

I tillegg til ansatte i arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner omfatter ansatte i medlemsorganisasjoner blant annet religiøse og partipolitiske organisasjoner.

Reparasjon av datamaskiner

Heltidsansatte i virksomheter som driver reparasjon av datamaskiner og elektriske husholdnings-artikler, hadde en gjennomsnittlig månedslønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse, på 32 600 kroner.

Dette tilsvarte en gjennomsnittlig lønnsøkning på 2 000 kroner, eller 6,5 prosent, fra samme tidspunkt året før. Den største yrkesgruppen her er høgskoleutdannet, som for eksempel ingeniører og serviceteknikere. Månedslønna for denne gruppen var 31 400 kroner, en lønnsvekst på 1 800 kroner, eller 6,1 prosent.

Annen personlig tjenesteyting

Næringsområdet omfatter blant annet vaskerier og renserier, frisering og skjønnhetspleie og drift av begravelsesbyråer. Heltidsansatte i vaskerier og renserier hadde i gjennomsnitt en månedslønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse, på 28 200 kroner per oktober. Dette var en økning fra året før på 800 kroner, eller 2,9 prosent. Tre av fem som jobber i vaskerier eller renserier, er vaskeriarbeidere, med en månedslønn på 25 900 kroner. Dette tilsvarte en lønnsøkning på 900 kroner, eller 3,6 prosent, fra oktober 2009.

Til sammenligning hadde ansatte i begravelsesbyråer i gjennomsnitt en månedslønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse, på 36 600 kroner, mens heltidsansatte i frisering og skjønnhetspleie hadde 25 400 kroner per oktober 2010. Dette utgjorde en lønnsvekst på 5,8 prosent fra samme tidspunkt året før for ansatte i begravelsesbyråer. Heltidsansatte i frisering og skjønnhetspleie hadde i snitt tilnærmet uendret månedslønn sammenlignet med samme tidspunkt året før.

Om statistikkgrunnlaget

Lønnsstatistikken har tellingspunkt 1. oktober hvert år uavhengig av tidspunkt for når resultater fra lønnsoppgjørene gjelder. Dette kan påvirke de målte lønnsendringene i statistikken.

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i næringshovedområdet annen tjenesteyting med til sammen 11 638 heltidsansatte og 3 901 deltidsansatte. I følge Bedrifts- og foretaksregisteret hadde området til sammen 16 176 ansatte per oktober 2010.

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna.

Tabeller: