1590_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnsos/aar
1590
2 000 kroner mer i måneden
statistikk
2007-03-16T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnsos, Lønn for ansatte i personlige tjenester, interesseorganisasjoner, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, renserier, frisører, skjønnhetspleie, begravelsesbyråerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i personlige tjenester1. oktober 2006

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

2 000 kroner mer i måneden

Heltidsansatte i interesseorganisasjoner hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 34 800 kroner per 1. oktober 2006. Dette var 2 000 kroner eller 6 prosent mer enn på samme tidspunkt året før.

Interesseorganisasjoner omfatter arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner samt religiøse og partipolitiske organisasjoner.

Arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner

Månedslønna til heltidsansatte i arbeidsgiverorganisasjoner utgjorde i snitt 42 400 kroner per 1. oktober 2006. Dette var en økning på 2 900 kroner eller 7 prosent fra samme tidspunkt i 2005. Til sammenlikning hadde ansatte i arbeidstakerorganisasjoner en gjennomsnittlig månedslønn på 35 900 kroner, en lønnsvekst på 1 900 kroner eller 5,5 prosent.

Underholdnings- og fritidsvirksomhet

Området omfatter radio- og fjernsynsvirksomhet, nyhetsbyråer, drift av kulturetablissementer samt drift av sport- og fritidsanlegg. Heltidsansatte i radio- og fjernsynsvirksomhet hadde en månedslønn på 34 300 kroner. Dette er en økning på 1 200 kroner eller 3,6 prosent fra året før. Til sammenligning hadde ansatte i annen underholdning og fritidsvirksomhet en månedslønn på 29 900 kroner.

Renovasjonsvirksomhet

Heltidsansatte i avløps- og renovasjonsvirksomhet hadde i gjennomsnitt en månedslønn på 27 500 kroner. Dette var en økning på 1 400 kroner eller 5 prosent fra oktober 2005. Renholdere og hjelpearbeidere hadde en månedslønn på 23 500 kroner, opp 600 kroner eller 2,5 prosent.

Vaskeri- og renserivirksomhet

Ansatte i vaskeri- og renserivirksomhet hadde en månedslønn på 23 700 kroner, en økning på 900 kroner eller 4 prosent fra året før. Sammenlignet hadde operatører og sjåfører 21 700 kroner, en økning på 1 000 kroner.

Frisering og annen skjønnhetspleie

Ansatte i frisering og annen skjønnhetspleie hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 22 500 kroner. Dette er i gjennomsnitt 300 kroner eller 1,4 prosent mer enn på samme tidspunkt året før.

Begravelsesbyråer

Heltidsansatte i begravelsesbyråer hadde en månedslønn på 29 600 kroner som var en gjennomsnittlig vekst på 500 kroner eller 1,5 prosent fra 2005.

Årslønna økte med 4,4 prosent

Beregnet årslønn for heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester utgjorde 385 400 kroner i 2006, en økning på 16 100 kroner eller 4,4 prosent fra 2005. Heltidsansatte i interesseorganisasjoner hadde en beregnet årslønn på 411 600 kroner, en vekst på 21 200 kroner eller 5,4 prosent fra 2005. Til sammenligning hadde heltidsansatte i underholdnings- og fritidsvirksomhet en årslønn på 388 200 kroner, noe som utgjorde en vekst på 12 000 kroner eller 3,2 prosent.

Beregning av årslønna

Årslønn beregnes ved hjelp av informasjon fra to årganger av lønnsstatistikken og informasjon fra lønnsforhandlingene. Årslønn omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg samt bonuser og provisjon. Overtidsgodtgjørelse og ulike naturalytelser inngår ikke i beregnet årslønn.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av virksomheter med til sammen 23 298 heltidsansatte. Ifølge foreløpige opplysninger av tall fra nasjonalregnskapet for 3. kvartal 2006, dekker statistikken om lag 81 600 sysselsatte lønnstakere i sosiale og personlige tjenester.

Tabeller: