Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester1. oktober 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Arkiv for Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
19. februar 2015 1. oktober 2014 600 kroner mer i måneden
20. februar 2014 1. oktober 2013 1 200 kroner mer i måneden
20. februar 2013 1. oktober 2012 1 100 kroner mer i måneden
23. februar 2012 1. oktober 2011 1 600 kroner mer i måneden
25. februar 2011 1. oktober 2010 1 200 kroner mer i måneden
18. mars 2010 1. oktober 2009 1 500 kroner mer i måneden
12. mars 2009 1. oktober 2008 1 500 kroner mer i måneden
13. mars 2008 1. oktober 2007 1 900 kroner mer i måneden
15. mars 2007 1. oktober 2006 1 100 kroner mer i måneden
5. mai 2006 1. oktober 2005 Månedslønna økte med 3,7 prosent
17. mars 2005 1. oktober 2004 2,6 prosent lønnsvekst
19. mars 2004 1. oktober 2003 Månedslønna opp 1 200 kroner
4. april 2003 1. oktober 2002 Årslønna økte med 5,2 prosent
3. april 2002 1. oktober 2001 Månedsfortjenesten økte med 1 000 kroner
4. april 2001 1. oktober 2000 Månedsfortjenesten økte med 4,2 prosent