1652_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnhelse/aar
1652
Månedsfortjenesten økte med 1 000 kroner
statistikk
2002-04-03T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnhelse, Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester, helsepersonell, leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, førskolelærere, barnevernspedagogerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester1. oktober 2001

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedsfortjenesten økte med 1 000 kroner

Heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 21 700 kroner per 1. oktober 2001. Dette var en økning på knapt 1 000 kroner, eller 4,6 prosent fra samme tidspunkt året før.

For heltidsansatte i private helsetjenester var månedsfortjenesten på 23 600 kroner, en økning på 1 100 kroner eller 4,9 prosent. I private sosial- og omsorgstjenester var månedsfortjenesten på 20 700 kroner, en økning på 900 kroner eller 4,3 prosent.

Heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste,
etter næringshovedgruppe per 1. oktober 2000 og 2001. Kroner og endring i prosent
  Månedsfortjeneste i alt Utbetalt avtalt lønn per måned
         2000        2001 Endring i prosent        2000        2001 Endring i prosent
Helse- og sosialtjenester i alt 20 800 21 700 4,6 20 200 21 300 5,3
Helsetjenester i alt 22 500 23 600 4,9 21 500 22 900 6,7
Sosial- og omsorgstjenester i alt        19 800 20 700 4,3 19 500 20 400 4,4
1  NOS Standard for næringsgruppering.

Helsetjenester

Helsetjenester omfatter blant annet private sykehustjenester, legetjenester, tannlegetjenester og andre helsetjenester som heldøgnspleie og fysioterapitjeneste. Heltidsansatte i akademiske yrker hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 33 700 kroner, en økning på 2 800 kroner eller 9,1 prosent. I denne yrkesgruppen finner vi legene med en månedsfortjeneste på 40 800 kroner, en økning på 1 600 kroner eller 4,0 prosent. Ansatte i høgskoleyrker hadde til sammenligning en månedsfortjeneste på 23 700 kroner, en økning på 1 500 kroner eller 7 prosent. I denne yrkesgruppen hadde sykepleierne en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 23 600 kroner, en økning på 1 700 kroner eller 7,7 prosent.

Sosial- og omsorgstjenester

Private sosial- og omsorgstjenester omfatter alt fra drift av institusjoner, barnehager, skolefritidsordninger og fritidsklubber til vernede bedrifter og velferdsorganisasjoner. Ansatte i akademiske yrker hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 26 600 kroner, en økning på 900 kroner eller 3,3 prosent. Ansatte i høgskoleyrker hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 21 600 kroner, en økning på 700 kroner eller 3,5 prosent. Til sammenligning hadde ansatte i service- og omsorgsyrker en månedsfortjeneste på 17 800 kroner, en økning på 800 kroner eller 4,7 prosent.

Årslønnsvekst på 4,4 prosent

Beregnet årslønn for alle heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester var på 257 700 kroner for 2001. Dette tilsvarte en vekst på 4,4 prosent i forhold til 2000. Tilsvarende årslønn i helsetjenester var på 279 000 kroner, en vekst på 4,5 prosent sammenlignet med 2000. For heltidsansatte i sosial- og omsorgstjenester var beregnet årslønn på 245 900 kroner, en økning 4,3 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av virksomheter med til sammen 15 494 heltidsansatte og 12 253 deltidsansatte. Ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet for 3. kvartal 2001 dekker statistikken om lag 75 000 sysselsatte lønnstakere i private helse- og sosialtjenester.

Tabeller: