1648_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnhelse/aar
1648
Månedslønna opp 1 200 kroner
statistikk
2004-03-19T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnhelse, Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester, helsepersonell, leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, førskolelærere, barnevernspedagogerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester1. oktober 2003

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedslønna opp 1 200 kroner

Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester utgjorde 24 100 kroner per 1. oktober 2003. Dette var en økning på 1 200 kroner - eller 5,4 prosent - fra samme tidspunkt året før.

I helsetjenester inngår blant annet private sykehustjenester, legetjenester, tannlegetjenester og andre helsetjenester som heldøgnspleie og fysioterapitjenester. Sosial- og omsorgstjenester omfatter blant annet drift av institusjoner, barnehager, skolefritidsordninger, fritidsklubber, vernede bedrifter og velferdsorganisasjoner.

Helsetjenester

Heltidsansatte i helsetjenester hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 26 200 kroner, en økning på 1 500 kroner - eller 6,3 prosent - fra året før. Blant ansatte i akademiske yrker finner vi legene med en gjennomsnittlig månedslønn på 47 100 kroner, en økning på 4 700 kroner, eller 11 prosent. Sykepleiere hadde en månedslønn på 25 500 kroner, en økning på 900 kroner, eller 3,9 prosent. Hjelpepleierne hadde til sammenligning en månedslønn på 21 600 kroner. Dette tilsvarte en vekst på 4,2 prosent, eller knapt 900 kroner.

Sosial- og omsorgstjenester

Heltidsansatte i sosial- og omsorgstjenester hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 22 900 kroner, en økning på 1 100 kroner - eller 5 prosent - fra samme tidspunkt året før. Ansatte i høgskoleyrker hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 23 900 kroner, en økning på knapt 1 400 kroner, eller 6 prosent. Til sammenligning hadde ansatte i salgs-, service- og omsorgsyrker en månedslønn på 19 400 kroner, en økning på 600 kroner, eller 3,1 prosent.

Årslønna økte med 5,3 prosent

Årslønn beregnes ved hjelp av informasjon fra to årganger av lønnsstatistikken samt informasjon fra lønnsforhandlingene. Årslønn omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg samt bonuser og provisjon. Overtidsgodtgjørelse og ulike naturalytelser inngår ikke i årslønna.

Beregnet årslønn for heltidsansatte i helse- og sosialtjenester utgjorde 285 700 kroner i 2003, en økning på 14 400 kroner - eller 5,3 prosent - fra 2002.

Heltidsansatte i helsetjenester hadde en beregnet årslønn på 310 100 kroner, en vekst på 17 000 kroner - eller 5,8 prosent - fra 2002. Til sammenligning hadde heltidsansatte i sosial- og omsorgstjenester en årslønn på 271 500 kroner, noe som utgjorde en vekst på 13 300 kroner, eller 5,2 prosent.

Heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester1. Beregnet
gjennomsnittlig årslønn, etter næringshovedgruppe. 2002
og 2003. Kroner og endring i prosent
  Beregnet årslønn
  2002 20032 Endring i prosent
  Kroner
Helse- og sosialtjenester i alt  271 300              285 700 5,3
Helsetjenester i alt  293 100  310 100 5,8
Sosial- og omsorgstjenester i alt  258 200  271 500 5,2
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Foreløpige tall.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av virksomheter med til sammen 18 426 heltidsansatte. Ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet for 3. kvartal 2003 dekker statistikken om lag 67 000 sysselsatte lønnstakere i private helse- og sosialtjenester.

Tabeller: