140034_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnhelse/aar
140034
1 200 kroner mer i måneden
statistikk
2014-02-20T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnhelse, Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester, helsepersonell, leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, førskolelærere, barnevernspedagogerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester1. oktober 2013

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1 200 kroner mer i måneden

Heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 36 300 kroner per 1. oktober 2013. Dette er 1 200 kroner, eller 3,4 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. oktober. Kroner og endring i prosent
NæringsundergruppeAnsatte med i undersøkelsenMånedslønn (kr)Månedslønn (kr)Endring i prosent
201220132012 - 2013
Helse- og sosialtjenester36 98335 10036 3003,4
Helsetjenester9 33741 10042 8004,1
Sykehustjenester5 93240 70042 5004,4
Sosialtjenester27 64632 30033 2002,8
Pleie og omsorg i institusjon4 54335 10036 3003,4
Barnehager13 78630 10030 9002,7
Arbeidstreningsbedrifter4 96433 50034 9004,2

Heltidsansatte i private helsetjenester hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelser på 42 800 kroner. Tilsvarende månedslønn for heltidsansatte i sosialtjenester var 33 200 kroner. Dette er en økning på henholdsvis 4,1 prosent og 2,8 prosent siden oktober 2012.

1 800 kroner mer til ansatte i sykehustjenester

Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for heltidsansatte i private sykehustjenester økte med 1 800 kroner, fra 40 700 kroner i oktober 2012 til 42 500 kroner på samme tidspunkt i 2013. Dette var en lønnsvekst på 4,4 prosent i perioden. Spesialsykepleiere og sykepleiere er relativt store yrkesgrupper i sykehusene med en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på henholdsvis 44 400 kroner og 38 400 kroner per oktober 2013. Dette utgjør en økning i månedslønna på 3,5 prosent for spesialsykepleiere og 2,1 prosent for sykepleiere regnet fra samme tidspunkt i 2012. For hjelpepleiere økte månedslønna fra 33 100 kroner til 34 100 kroner i perioden, noe som tilsvarer en vekst på 3 prosent. Leger hadde til sammenligning en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelser på 75 300 kroner i oktober 2013. Dette utgjør en økning på 3 500 kroner, eller 4,9 prosent, fra samme tidspunkt året før.

1 200 kroner mer til ansatte i pleie og omsorg i institusjon

Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for heltidsansatte i pleie- og omsorgstjenester var 36 300 kroner per oktober 2013. Dette er en økning på 1 200 kroner, eller 3,4 prosent, fra samme tidspunkt året før. Ansatte i høgskoleyrker, hvor vi blant annet finner sosionomer og barnevernspedagoger, hadde en månedslønn på 36 800 kroner per oktober 2013. Dette tilsvarer en lønnsvekst på 1 100 kroner, eller 3,1 prosent, fra samme tidspunkt året før. Til sammenligning hadde hjelpepleiere en månedslønn på 33 200 kroner, etter en vekst på 1 300 kroner, eller 4,1 prosent.

800 kroner mer for barnehageansatte

Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for heltidsansatte i private barnehager var 30 900 kroner per oktober 2013. Dette er en økning på 800 kroner, eller 2,7 prosent, fra samme tidspunkt året før. I barnehagene utgjør barnehageassistenter den største yrkesgruppen. Denne gruppen hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 27 500 kroner i oktober 2013. Dette tilsvarer en lønnsvekst fra samme tidspunkt året før på 700 kroner, eller 2,6 prosent. Førskolelærere, en annen stor yrkesgruppe i barnehagene, hadde en månedslønn på 34 500 kroner i snitt, eller 800 kroner mer enn på samme tidspunkt året før.

Lønnsøkning på 1 400 kroner for ansatte i arbeidsmarkedsbedrifter

Arbeidsmarkedsbedrifter omfatter blant annet virksomheter som driver med arbeidstrening med sikte på overgang til ordinært inntektsgivende arbeid. Månedslønna eksklusive overtidsgodtgjørelse for heltidsansatte i slike virksomheter utgjorde i snitt 34 900 kroner. Dette er en økning på 1 400 kroner, eller 4,2 prosent, fra året før. Ansatte i høgskoleyrker, hvor vi blant annet finner attføringskonsulenter, hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 35 900 kroner. Dette tilsvarer en lønnsvekst på 900 kroner, eller 2,6 prosent, fra samme tidspunkt året før. Til sammenligning hadde maskinoperatører og sjåfører en månedslønn på 28 700 kroner. Dette utgjør en vekst på 700 kroner, eller 2,5 prosent.

Antall ansatte i statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i næringshovedområdet helse- og sosialtjenester med til sammen 36 983 heltidsansatte og 28 897 deltidsansatte. Ifølge Virksomhets- og foretaksregisteret utgjorde vektegrunnlaget til lønnsstatistikken for helse- og sosialtjenester 102 100 ansatte per oktober 2013.