1638_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnhelse/aar
1638
1 500 kroner mer i måneden
statistikk
2009-03-12T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnhelse, Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester, helsepersonell, leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, førskolelærere, barnevernspedagogerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester1. oktober 2008

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1 500 kroner mer i måneden

Heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester hadde en månedslønn eksklusive overtidsbetaling på 29 600 kroner per 1. oktober 2008. Dette tilsvarer en lønnsvekst på 1 500 kroner, eller 5,2 prosent, fra samme tidspunkt året før.

Lønnsstatistikken har tellingspunkt 1. oktober hvert år uavhengig av tidspunkt for når resultater fra lønnsoppgjørene gjelder. En konsekvens av dette kan bli at resultatet fra lønnsoppgjøret ikke kommer med i årets lønnsstatistikk for enkelte yrkesgrupper.

3,3 prosent lønnsvekst for sykepleierne

Private helsetjenester omfatter blant annet sykehustjenester, lege- og tannhelsetjenester, pleie- og fysioterapitjenester. Sykepleieres og hjelpepleieres månedslønn var henholdsvis 31 000 kroner og 26 400 kroner. Dette gav en økning på 1 000 kroner, eller 3,3 prosent, for sykepleiere - og 800 kroner, eller 3,1 prosent, for hjelpepleiere. Til sammenligning var legenes månedslønn om lag 59 800 kroner, en økning på 1 500 kroner, eller 2,6 prosent, fra samme tidspunkt året før.

6,2 prosent lønnsvekst for førskolelærerne

Månedslønna for heltidsansatte i sosial- og omsorgstjenester var 27 700 kroner, en økning på 1 300 kroner, eller 5,1 prosent. Private sosial- og omsorgstjenester består av barnehager, fritidsklubber, arbeidsmarkedsbedrifter, velferdsorganisasjoner i tillegg til institusjoner og stiftelser som utfører sosiale hjelpetjenester. I dette området utgjør høgskoleyrker en stor andel. Her finner vi blant andre førskolelærere, barnevernspedagoger og sosionomer. Førskolelærere hadde en månedslønn på 28 600 kroner, en økning på 1 700 kroner, eller 6,2 prosent. Mens månedslønna for barnevernspedagoger og sosionomer var på 31 100 kroner. De hadde en lønnsvekst på 1 700 kroner, eller 5,8 prosent.

Årslønna økte med 5,2 prosent i helse- og sosialtjenester

Beregnet årslønn for heltidsansatte i helse- og sosialtjenester utgjorde 350 900 kroner i 2008, en økning på 5,2 prosent, eller 17 500 kroner, fra 2007. Heltidsansatte i private helsetjenester hadde en beregnet årslønn på 391 700 kroner, en vekst på 20 800 kroner, eller 5,6 prosent, fra 2007. Til sammenligning hadde heltidsansatte i sosial- og omsorgstjenester en årslønn på 328 800 kroner, en økning på 16 000, eller 5,1 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i hovednæringsområdet private helse- og sosialtjenester med til sammen 50 424 ansatte, 28 284 heltids- og 22 140 deltidsansatte. Ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet for 3. kvartal 2008 omfatter helse- og sosialtjenester 78 300 sysselsatte lønnstakere. Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna.

Årslønn beregnes ved hjelp av informasjon fra to årganger av lønnsstatistikken, informasjon fra lønnsforhandlingene og fra den kvartalsvise lønnsindeksen. Overtidsgodtgjørelse og ulike naturalytelser inngår ikke i beregnet årslønn. Tall for 2007 er endelige, mens tall for 2008 er foreløpige fram til lønnsstatistikken for 2009 blir frigitt. Veksten i månedslønn avviker noe fra veksten i årslønn. Månedslønna sammenlignes på et valgt tidspunkt, 1. oktober hvert år, mens årslønna måler endring mellom kalenderår.

Tabeller: