1640_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnhelse/aar
1640
1 900 kroner mer i måneden
statistikk
2008-03-13T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnhelse, Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester, helsepersonell, leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, førskolelærere, barnevernspedagogerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester1. oktober 2007

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1 900 kroner mer i måneden

Heltidsansatte i private helsetjenester hadde en månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 31 400 kroner per 1. oktober 2007. Dette tilsvarte en lønnsvekst på 1 900 kroner eller 6,4 prosent fra samme tidspunkt året før.

Lønnsstatistikken har tellingspunkt 1. oktober hvert år uavhengig av tidspunkt for når resultater fra lønnsoppgjørene gjelder. Resultater fra lønnsoppgjøret 2006 for flere faggrupper i helse- og sosialtjenester kom av denne grunn ikke med i lønnsstatistikken 2006. Dette gav en relativt lav lønnsvekst fra 2005 til 2006, og en tilsvarende høy lønnsvekst for gruppene fra 2006 til 2007.

Private helsetjenester omfatter blant annet sykehustjenester, lege- og tannhelsetjenester og pleie- og fysioterapitjenester. Legenes månedslønn utgjorde om lag 58 200 kroner, en økning på 3 400 kroner eller 6,2 prosent fra samme tidspunkt året før. Til sammenligning hadde sykepleiere og hjelpepleiere henholdsvis 30 000 kroner og 25 600 kroner i månedslønn. Dette gav en økning på 1 900 kroner for sykepleiere og 2 200 kroner for hjelpepleiere. Sykepleiere har i snitt hatt 1 400 kroner eller 5 prosent vekst i månedslønna de to siste årene, mens hjelpepleierne i snitt har hatt 1 400 kroner eller 6,2 prosent.

Sosial- og omsorgstjenester

Månedslønna for heltidsansatte i sosial- og omsorgstjenester var 26 400 kroner, en økning på 1 300 kroner eller 5,1 prosent. Private sosial- og omsorgstjenester består av barnehager, fritidsklubber, arbeidsmarkedsbedrifter, velferdsorganisasjoner i tillegg til institusjoner og stiftelser som utfører sosiale hjelpetjenester. I dette området utgjør høgskoleyrker en stor andel. Her finner vi blant andre førskolelærere, barnevernspedagoger og sosionomer. Førskolelærere hadde en månedslønn på 27 000 kroner, en økning på 1 700 kroner eller 6,5 prosent. Mens månedslønna for barnevernspedagoger og sosionomer var på 29 400 kroner. Dette tilsvarte en lønnsvekst på 1 400 kroner, eller 5,1 prosent.

Årslønna økte med 5,4 prosent

Beregnet årslønn for heltidsansatte i helse- og sosialtjenester utgjorde 333 500 kroner i 2007, en økning på 5,4 prosent eller 17 200 kroner fra 2006. Heltidsansatte i private helsetjenester hadde en beregnet årslønn på 371 000 kroner, en vekst på 21 100 kroner eller 6,0 prosent fra 2006. Til sammenligning hadde heltidsansatte i sosial- og omsorgstjenester en årslønn på 312 800 kroner, noe som utgjorde en økning på 14 200 eller 4,8 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i hovednæringsområdet private helse- og sosialtjenester med til sammen 25 032 heltidsansatte. Ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet for 3. kvartal 2007 omfatter helse- og sosialtjenester 72 700 sysselsatte lønnstakere. Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna.

Årslønn beregnes ved hjelp av informasjon fra to årganger av lønnsstatistikken, informasjon fra lønnsforhandlingene og fra den kvartalsvise lønnsindeksen. Overtidsgodtgjørelse og ulike naturalytelser inngår ikke i beregnet årslønn. Tall for 2006 er endelige, mens tall for 2007 er foreløpige fram til lønnsstatistikken for 2008 blir frigitt. Veksten i månedslønn avviker noe fra veksten i årslønn. Månedslønna sammenlignes på et valgt tidspunkt, 1. oktober hvert år, mens årslønna måler endring mellom kalenderår.

Tabeller: