1642_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnhelse/aar
1642
1 100 kroner mer i måneden
statistikk
2007-03-15T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnhelse, Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester, helsepersonell, leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, førskolelærere, barnevernspedagogerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester1. oktober 2006

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1 100 kroner mer i måneden

Heltidsansatte i private helsetjenester hadde en månedslønn på 29 500 kroner per 1. oktober 2006. Dette tilsvarte en lønnsvekst på 1 100 kroner eller 3,8 prosent fra samme tidspunkt året før.

Private helsetjenester omfatter blant annet sykehustjenester, lege- og tannlegetjenester, pleie- og fysioterapitjenester. Legenes månedslønn utgjorde om lag 54 800 kroner, en økning på vel 2 400 kroner eller 4,7 prosent fra samme tidspunkt året før. Til sammenligning hadde spesialsykepleiere og jordmødre en månedslønn på 30 700 kroner, en økning på 700 kroner eller 2,2 prosent.

Sykepleiere og hjelpepleiere hadde en månedslønn på henholdsvis 28 100 kroner og 23 300 kroner. Dette gav en økning på 800 kroner for sykepleiere og 600 kroner for hjelpepleiere.

Sosial- og omsorgstjenester

Private sosial- og omsorgstjenester består av barnehager, fritidsklubber, arbeidsmarkedsbedrifter, velferdsorganisasjoner i tillegg til institusjoner og stiftelser som driver med sosiale hjelpetjenester.

I dette området utgjør høgskoleyrker en stor gruppe. Her finner vi blant annet førskolelærere samt barnevernspedagoger og sosionomer. Førskolelærere hadde månedslønn på 25 300 kroner, en økning på vel 900 kroner eller 3,9 prosent. Barnevernspedagoger og sosionomer hadde i gjennomsnitt en månedslønn på 28 000 kroner. Dette tilsvarte en lønnsvekst på 500 kroner, eller 1,8 prosent.

I service- og omsorgsyrkene finner vi blant annet assistenter, miljøarbeidere og hjelpepleiere. Her var gjennomsnittlig månedslønn på 21 500 kroner, en økning på 900 kroner eller 4,6 prosent.

Årslønna økte med 3,8 prosent

Årslønn beregnes ved hjelp av informasjon fra to årganger av lønnsstatistikken samt informasjon fra lønnsforhandlingene. Årslønn omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg, samt bonuser og provisjon. Overtidsgodtgjørelse og ulike naturalytelser inngår ikke i årslønna.

Beregnet årslønn for heltidsansatte i helse- og sosialtjenester utgjorde 316 400 kroner i 2006, en økning på 3,8 prosent eller 11 500 kroner fra 2005.

Heltidsansatte i private helsetjenester hadde en beregnet årslønn på 350 400 kroner, en vekst på 12 900 kroner eller 3,8 prosent fra 2005. Til sammenligning hadde heltidsansatte i sosial- og omsorgstjenester en årslønn på 298 600 kroner, noe som utgjorde en økning på 11 300 kroner eller 3,9 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av virksomheter med til sammen 22 499 heltidsansatte. Ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet for 3. kvartal 2006, dekker statistikken om lag 71 700 sysselsatte lønnstakere i private helse- og sosialtjenester.

Tabeller: