194185_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnhelse/aar
194185_tabell
statistikk
2015-02-19T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
true
Lønn for ansatte i helse- og sosialtjenester. Månedslønna gikk opp 600 kroner fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014

Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester1. oktober 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. oktober. Kroner og endring i prosentfullscreen-iconHeltidsansatte i private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. oktober. Kroner og endring i prosentexcel-iconHeltidsansatte i private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. oktober. Kroner og endring i prosentcsv-iconHeltidsansatte i private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. oktober. Kroner og endring i prosent
Tabell 2Ansatte i private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. oktober. Kroner og endring i prosentfullscreen-iconAnsatte i private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. oktober. Kroner og endring i prosentexcel-iconAnsatte i private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. oktober. Kroner og endring i prosentcsv-iconAnsatte i private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. oktober. Kroner og endring i prosent
Tabell 3Heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter yrke. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosentfullscreen-iconHeltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter yrke. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosentexcel-iconHeltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter yrke. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosentcsv-iconHeltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter yrke. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosent

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken