1654_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnhelse/aar
1654
Månedsfortjenesten økte med 4,2 prosent
statistikk
2001-04-04T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnhelse, Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester, helsepersonell, leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, førskolelærere, barnevernspedagogerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester1. oktober 2000

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedsfortjenesten økte med 4,2 prosent

Heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste per 1. oktober 2000 på 20 800 kroner. Dette var 800 kroner mer enn på samme tidspunkt året før, eller en økning på 4,2 prosent.

I helsetjenester hadde heltidsansatte en månedsfortjeneste på 22 500 kroner mens heltidsansatte i sosial- og omsorgstjenester hadde en månedsfortjeneste på 19 800 kroner. Dette tilsvarte en økning fra året før på henholdsvis 1 000 kroner eller 4,5 prosent og 700 kroner eller 3,9 prosent.

Heltidsansatte i helse- og sosialtjenester1. Gjennomsnittlig
månedsfortjeneste per 1. oktober 2000. Kroner og
endring i prosent.
Næringshovedgruppe Månedsfortjeneste i alt      Endring i prosent
1999 2000 1999-2000
Helse- og sosialtjenester i alt    19 945     20 784 4,2
Helsetjenester i alt 21 553 22 515 4,5
Sosial- og omsorgstjenester i alt 19 076 19 824 3,9
1  NOS Standard for næringsgruppering.

Helsetjenester: 4,5 prosent økning

I helsetjenester finner vi privat virksomhet innenfor sykehustjenester, legetjenester, tannlegetjenester og andre helsetjenester som heldøgnspleie, fysioterapitjeneste med videre. Ansatte i yrker med krav til minst fire års høyere utdanning hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 30 900 kroner, en økning på 1 300 kroner eller 4,5 prosent. Av disse hadde legene en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 39 200 kroner, en økning på 1 300 kroner eller 3,5 prosent. Ansatte i yrker med krav på ett-tre års høyere utdanning hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 22 200 kroner, en økning på 1 400 kroner eller 6,6 prosent. Av disse hadde sykepleierne en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 21 900 kroner, en økning på 1 600 kroner eller 7,7 prosent.

Sosial- og omsorgstjenester: 3,9 prosent økning

I private sosial- og omsorgstjenester finner vi alt fra drift av institusjoner, barnehager, skolefritidsordninger og fritidsklubber til vernede bedrifter og velferdsorganisasjoner. Ansatte i yrker med krav til minst fire års høyere utdanning hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 25 800 kroner, en økning på 900 kroner eller 3,5 prosent. Ansatte i yrker med krav på ett-tre års høyere utdanning hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 20 900 kroner, en økning på 1 100 kroner eller 5,6 prosent.

Heltidsansatte i salgs-, service- og omsorgsyrker hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 17 000 kroner, en økning på 700 kroner eller 4,3 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av virksomheter med til sammen 16 221 heltidsansatte og 10 979 deltidsansatte. Ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet for 3. kvartal 2000 dekker statistikken om lag 72 000 sysselsatte lønnstakere i private helse- og sosialtjenester.

Tabeller: