66034_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnhelse/aar
66034
1 600 kroner mer i måneden
statistikk
2012-02-23T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnhelse, Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester, helsepersonell, leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, førskolelærere, barnevernspedagogerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester1. oktober 2011

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1 600 kroner mer i måneden

Heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 34 000 kroner per 1. oktober 2011. Dette er 1 600 kroner eller 4,9 prosent mer enn på samme tidspunkt året før.

Heltidsansatte i helsetjenester hadde en månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelser på 39 800 kroner, en økning fra samme tidspunkt året før på 5,3 prosent. Til sammenligning hadde heltidsansatte i sosialtjenester en månedslønn på 31 100 kroner eller en økning på 5,1 prosent.

Sykehustjenester

Heltidsansatte i private sykehustjenester økte månedslønna eksklusive overtidsgodtgjørelser fra 37 300 kroner i oktober 2010 til 39 000 kroner på samme tidspunkt i 2011. Dette var i snitt 1 700 kroner eller 4,6 prosent mer i perioden. Spesialsykepleiere og sykepleiere er relativt store yrkesgrupper i sykehusene med en månedslønn på henholdsvis 40 700 kroner og 35 600 kroner per oktober 2011. En økning på 4,4 prosent for spesialsykepleiere og 3,5 prosent for sykepleiere fra samme tidspunkt i 2010. For hjelpepleiere økte månedslønna fra 29 500 til 31 100 kroner, noe som tilsvarte en vekst på 5,4 prosent. Leger hadde en månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelser på 69 900 kroner i oktober 2011, en økning på 4 800 kroner eller 7,4 prosent fra samme tidspunkt året før.

Barnehageansatte opp 1 800 kroner

Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private barnehager var 28 800 kroner per oktober 2011. Dette er en økning på 1 800 kroner eller 6,7 prosent fra samme tidspunkt året før.

I barnehagene utgjør barnehageassistenter den største yrkesgruppen. Denne gruppen hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 25 600 kroner i oktober 2011. Dette tilsvarte en lønnsvekst på 1 600 kroner eller 6,7 prosent. Førskolelærere, en annen stor yrkesgruppe i barnehagene, hadde en månedslønn på 32 200 kroner eller 1 600 kroner mer enn på samme tidspunkt året før.

Arbeidstreningsbedrifter opp 1 300 kroner

Arbeidstreningsbedrifter omfatter blant annet virksomheter som driver med arbeidstrening med sikte på overgang til ordinært inntektsgivende arbeid. Månedslønna for heltidsansatte i arbeidstreningsbedrifter utgjorde i snitt 32 600 kroner, en økning på 1 300 kroner eller 4,2 prosent fra året før. Ansatte i høgskoleyrker, hvor vi blant annet finner attføringskonsulenter, hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 33 500 kroner. Dette tilsvarte en lønnsvekst på 700 kroner eller 2,1 prosent fra samme tidspunkt året før. Til sammenligning hadde maskinoperatører og sjåfører en månedslønn på 27 500 kroner, en vekst på 500 kroner eller 1,9 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Lønnsstatistikken har tellingspunkt 1. oktober hvert år uavhengig av tidspunkt for når resultater fra lønnsoppgjørene gjelder. Dette kan påvirke de målte lønnsendringene i statistikken.

Statistikken bygger på et utvalg av private virksomheter i næringshovedområdet helse- og sosialtjenester med til sammen 35 373 heltidsansatte og 26 295 deltidsansatte. Ifølge Bedrifts- og foretaksregisteret utgjorde vektegrunnlaget til lønnsstatistikken for helse- og sosialtjenester 102 900 ansatte per 1. oktober 2011.

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna.

Tabeller: