92593_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnhelse/aar
92593
1 100 kroner mer i måneden
statistikk
2013-02-20T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnhelse, Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester, helsepersonell, leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, førskolelærere, barnevernspedagogerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester1. oktober 2012

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1 100 kroner mer i måneden

Heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester hadde en gjennomsnittlig månedslønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse, på 35 100 kroner per 1. oktober 2012. Dette var 1 100 kroner eller 3,2 prosent mer enn på samme tidspunkt året før.

Heltidsansatte i private helsetjenester hadde en månedslønn, eksklusive overtidsgodtgjørelser, på 41 100 kroner. Heltidsansatte i sosialtjenester hadde en tilsvarende månedslønn på 32 300 kroner. Dette var en økning på henholdsvis 3,3 prosent og 3,9 prosent fra 1. oktober 2011 til 1. oktober 2012.

1 700 kroner mer i sykehustjenester

Heltidsansatte i private sykehustjenester økte månedslønna, eksklusive overtidsgodtgjørelser, fra 39 000 kroner i oktober 2011 til 40 700 kroner på samme tidspunkt i 2012. Dette var i snitt en økning på 1 700 kroner eller 4,4 prosent. Spesialsykepleiere og sykepleiere er relativt store yrkesgrupper blant de private sykehusene, de hadde en månedslønn på henholdsvis 42 900 kroner og 37 600 kroner per oktober 2012. Dette tilsvarer en økning på 5,4 prosent for spesialsykepleiere og 5,6 prosent for sykepleiere fra oktober 2011. For hjelpepleiere økte månedslønna fra 31 100 til 33 100 kroner, noe som tilsvarte en vekst på 6,4 prosent. Leger hadde en månedslønn, eksklusive overtidsgodtgjørelser, på 71 800 kroner i oktober 2012. Dette er en økning på 1 900 kroner eller 2,7 prosent fra samme tidspunkt året før.

1 300 kroner mer for barnehageansatte

Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private barnehager var 30 100 kroner per oktober 2012. Dette er en økning på 1 300 kroner eller 4,5 prosent fra samme tidspunkt året før.

I barnehagene utgjør barnehageassistenter den største yrkesgruppen. Denne gruppen hadde en gjennomsnittlig månedslønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse, på 26 800 kroner i oktober 2012. Dette tilsvarte en lønnsvekst på 1 200 kroner eller 4,7 prosent fra oktober 2011. Førskolelærere, en annen stor yrkesgruppe i barnehagene, hadde en månedslønn på 33 700 kroner eller 1 500 kroner mer enn på samme tidspunkt året før.

900 kroner mer for ansatte i arbeidsmarkedsbedrifter

Arbeidsmarkedsbedrifter omfatter blant annet virksomheter som driver med arbeidstrening med sikte på overgang til ordinært inntektsgivende arbeid. Månedslønna, eksklusive overtidsgodtgjørelse, for heltidsansatte i slike virksomheter utgjorde i snitt 33 500 kroner. Dette var en økning på 900 kroner eller 2,8 prosent fra året før. Ansatte i høgskoleyrker, hvor vi blant annet finner attføringskonsulenter, hadde en gjennomsnittlig månedslønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse, på 35 000 kroner. Dette tilsvarte en lønnsvekst på 1 500 kroner eller 4,5 prosent fra samme tidspunkt året før. Til sammenligning hadde maskinoperatører og sjåfører en månedslønn på 28 000 kroner. Dette var en vekst på 500 kroner eller 1,8 prosent.

Om statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Lønnsstatistikken har tellingspunkt 1. oktober hvert år – uavhengig av tidspunkt for når resultater fra lønnsoppgjørene gjelder. Dette kan påvirke de målte lønnsendringene i statistikken.

Statistikken bygger på et utvalg av private virksomheter i næringshovedområdet helse- og sosialtjenester med til sammen 36 483 heltidsansatte og 27 140 deltidsansatte. Ifølge Virksomhets- og foretaksregisteret utgjorde vektegrunnlaget til lønnsstatistikken for helse- og sosialtjenester 99 100 ansatte per 1. oktober 2012.

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna.