1658_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnhelse/aar
1658
1 500 kroner mer i måneden
statistikk
2010-03-18T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnhelse, Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester, helsepersonell, leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, førskolelærere, barnevernspedagogerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester1. oktober 2009

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1 500 kroner mer i måneden

Heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester hadde en månedslønn eksklusive overtidsbetaling på 31 200 kroner per 1. oktober 2009. Dette tilsvarte en lønnsvekst på 1 500 kroner, eller 5,1 prosent, fra samme tidspunkt året før.

Blant heltidsansatte i private sykehus økte månedslønna fra 32 700 kroner i oktober 2008 til 35 400 kroner på samme tidspunkt i 2009. Dette tilsvarte en lønnsvekst på 8,3 prosent.

Sykepleiere og hjelpepleiere hadde en månedslønn på henholdsvis 32 800 og 28 800 kroner. For sykepleiere utgjorde dette en økning på 2 400 kroner, eller 7,9 prosent, og for hjelpepleiere tilsvarte det en lønnsvekst på 2 000 kroner, eller 7,5 prosent. Til sammenligning hadde leger en månedslønn på 61 400 kroner i oktober 2009, en økning på 2 700 kroner, eller 4,6 prosent, fra samme tidspunkt året før.

Mye av lønnsveksten i private sykehus kan trolig forklares med at hele eller deler av resultatet fra to lønnsoppgjør er kommet med i tallene for 2009.

3,5 prosent for barnehageansatte

Månedslønna for heltidsansatte i barnehager var 26 500 kroner, en økning på 900 kroner, eller 3,5 prosent, fra året før.

I barnehagene utgjør barnehageassistenter den største gruppen. Disse hadde en månedslønn på 23 600 kroner i oktober 2009. Dette tilsvarte en lønnsvekst på 900 kroner, eller 4 prosent.

Ansatte i høgskoleyrker er den andre store gruppen blant barnehageansatte. Denne gruppen domineres av førskolelærere, pedagogiske ledere og avdelingsledere. Månedslønna lå her på 29 900 kroner, en vekst på 1 700 kroner, eller 6 prosent, fra 2008.

Ny næringsstandard

Fra og med frigivingen i 2009 blir det tatt i bruk ny næringsstandard. Tallene for både 2008 og 2009 er etter ny næringsstandard. For generell informasjon om overgang til ny standard klikk her .

Om statistikkgrunnlaget

Lønnsstatistikken har tellingspunkt 1. oktober hvert år uavhengig av tidspunkt for når resultater fra lønnsoppgjørene gjelder. Dette kan påvirke lønnsendringene i lønnsstatistikken fra 1. oktober 2008 til 1. oktober 2009.

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter innenfor næringshovedområdet helse- og sosialtjenester med til sammen 30 834 heltidsansatte og 24 481 deltidsansatte. I følge Bedrifts- og foretaksregisteret hadde næringshovedområdet til sammen 92 600 ansatte per oktober 2009.

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna. Veksten i månedslønn avviker noe fra veksten i årslønn da månedslønna sammenlignes på et valgt tidspunkt - 1. oktober hvert år - mens sammenligningen av årslønn måler endring mellom kalenderår.

Årslønn beregnes ved hjelp av informasjon fra minst to årganger av lønnsstatistikken og bruk av kvartalsvise lønnsindekser, samt informasjon fra lønnsoppgjørene. Beregnet årslønn måler gjennomsnittlig nivå på lønna for et helt kalenderår. Lønna omfatter månedslønn hvor overtidsgodtgjørelse ikke er inkludert. Tallene over årslønn for 2009 er foreløpige og vil først være endelige ved frigiving av lønnsstatistikken 2010.

Tabeller: