54013_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnhelse/aar
54013
1 200 kroner mer i måneden
statistikk
2011-02-25T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnhelse, Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester, helsepersonell, leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, førskolelærere, barnevernspedagogerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester1. oktober 2010

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1 200 kroner mer i måneden

Heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 32 400 kroner per 1. oktober 2010. Dette var 1 200 kroner, eller 3,8 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

I de private sykehusene økte månedslønna eksklusive overtidsgodtgjørelse fra 35 400 kroner i oktober 2009 til 37 300 kroner på samme tidspunkt i 2010. Dette var en lønnsvekst på 5,4 prosent.

Sykepleiere og hjelpepleiere hadde en månedslønn på henholdsvis 34 400 og 29 500 kroner. For sykepleiere utgjorde dette en økning på 1 600 kroner, eller 4,9 prosent. For hjelpepleiere tilsvarte det en lønnsvekst på 700 kroner, eller 2,4 prosent. Til sammenligning hadde leger en månedslønn på 65 100 kroner i oktober 2010, en økning på 3 700 kroner eller 5,7 prosent fra samme tidspunkt året før.

Barnehageansatte

Gjennomsnittlig månedslønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse, for heltidsansatte i private barnehager var på 27 000 kroner. Dette var en økning på 500 kroner i snitt, eller 1,9 prosent, fra samme tidspunkt året før.

I barnehagene utgjør barnehageassistenter den største yrkesgruppen. Disse hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 24 000 kroner i oktober 2010. Dette tilsvarte en lønnsvekst på 400 kroner eller 1,7 prosent.

Ansatte i høgskoleyrker som domineres av førskolelærere, pedagogiske ledere og avdelingsledere, hadde en månedslønn tilsvarende 30 500 kroner. Dette utgjorde i snitt 600 kroner, eller 2 prosent, mer enn i oktober 2009.

Arbeidstreningsbedrifter

Månedslønna for heltidsansatte i arbeidstreningsbedrifter utgjorde i snitt 31 300 kroner, en økning på 900 kroner, eller 3 prosent, fra året før.

Ansatte i høgskoleyrker, hvor vi blant annet finner attføringskonsulenter, hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 32 800 kroner. Dette tilsvarte en lønnsvekst på 1 000 kroner, eller 3,1 prosent, fra samme tidspunkt året før. Til sammenligning hadde maskinoperatører og sjåfører en månedslønn på 27 000 kroner, en vekst på 1 500 kroner, eller 5,9 prosent, i perioden.

Om statistikkgrunnlaget

Lønnsstatistikken har tellingspunkt 1. oktober hvert år uavhengig av tidspunkt for når resultater fra lønnsoppgjørene gjelder. Dette kan påvirke de målte lønnsendringene i statistikken.

Statistikken bygger på et utvalg av private virksomheter i næringshovedområdet helse- og sosialtjenester med til sammen 32 364 heltidsansatte og 25 882 deltidsansatte. Ifølge Bedrifts- og foretaksregisteret hadde området til sammen 96 500 ansatte per oktober 2010.

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna.

Tabeller: