Andel stemmeberettigede, valgdeltagelse, andel av opptalte stemmer, etter innvandringskategori og landregion. Kommunestyre og fylkestingsvalget 2015. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel stemmeberettigede, valgdeltagelse, andel av opptalte stemmer, etter innvandringskategori og landregion. Kommunestyre og fylkestingsvalget 2015. Prosent
  Andel av stemmeberettigede Valg-deltakelse Andel av opptalte stemmer
Norske statsborgere uten innvandrerbakgrunn 86,3 63,7 92,3
       
Norske statsborgere, innvandrere      
Vest-Europa etc 0,4 60,7 0,4
Østeuropeiske EØS-land 0,3 37,2 0,2
Afrika, Asia etc 4,4 38,6 2,8
       
Norske statsborgere, norskfødte med innvandrerforeldre      
Vest-Europa etc 0,1 60,6 0,1
Østeuropeiske EØS-land 0,0 46,3 0,0
Afrika, Asia etc 0,8 36,1 0,5
       
Utenlandske statsborgere      
Vest-Europa etc 2,9 42,4 2,1
Østeuropeiske EØS-land 2,5 8,4 0,3
Afrika, Asia etc 2,4 29,2 1,1

Kontakt