Alt innhold for området utdanning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Fakta om utdanning 2017

  Hvor i landet går flest barn i barnehagen og hvilken utdanning er mest populær for tiden? I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

  Publikasjon
 • Med utdanning i bagasjen

  Samfunnsspeilet 4/2016

  Det er store forskjeller i utdanningsnivået avhengig av landbakgrunn: 44 prosent av irakiske flyktninger har grunnskole som høyeste utdanning, en andel over snittet for flyktninger generelt. For bosniere gjelder det 20 prosent.

  Artikkel
 • Rekordmange elevar i private skolar

  Om lag 630 000 elevar starta i grunnskolen hausten 2016, ein auke på 5 000 frå førre skoleår. Talet på elevar på privatskole, 23 000, har aldri vore høgare. Det er i Oslo, Vestfold og Aust-Agder at flest elevar vel private skolar.

  Artikkel
 • Kvinner og menn – Please, mind the gap!

  Samfunnsspeilet 4/2016

  Halvparten av kvinnene som deltar i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger, er i arbeid eller utdanning ett år etter endt program. Politikernes målsetting er 70 prosent. Hva skyldes at menn når dette målet, men at ikke kvinnene når det?

  Artikkel
 • Offentlige tilskudd dekker 86 prosent av utgiftene i private barnehager

  I 2015 dekket offentlige tilskudd 86 prosent av de totale utgiftene for barn i private barnehager. I år 2000 var denne andelen på bare 48 prosent.

  Artikkel
 • Dokumentasjonsnotat om skole- og kommunebidragsindikatorer i grunnskolen

  Notater 2016/35

  Formålet med dette notatet er å beskrive hva en skole- og kommunebidragsindikator er og hvordan skoler og kommuner kan tolke dem

  Publikasjon
 • Dobling i antall deltakere fra Syria

  I løpet av 2015 deltok 37 100 personer i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere – en økning på 2 prosent fra 2014. 4 500 av deltakerne var fra Syria. Dette var nær en dobling av antallet fra året før.

  Artikkel
 • Effekter av satsing på økt lærertetthet

  SSB analyse 2016

  Høsten 2012 bevilget Stortinget 1,5 milliarder kroner over fire år til 600 nye lærerstillinger på ungdomstrinnet. Satsingen førte til mindre grupper i ordinær undervisning, men vi finner ingen tegn til at elevenes læringsutbytte økte.

  Artikkel
 • Gratis kjernetid i barnehage i Oslo. Rapport 1

  Rapporter 2016/36

  I perioden 2011 til 2014 foretok forskningsavdelingen ved Statistisk sentralbyrå og Fafo en omfattende evaluering av tilbudet om gratis kjernetid for fire- og femåringer i bydelene Alna, Stovner, Grorud, Bjerke og Søndre Nordstrand.

  Publikasjon
 • Education-specific labour force and demand in Norway in times of transition

  Rapporter 2016/31

  Publikasjon
 • Norsk standard for utdanningsgruppering 2016

  Notater 2016/30

  Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS2000) er først og fremst beregnet for bruk i offisiell norsk statistikk. Den skal definere alle utdanningsaktiviters nivå og fagområde.

  Publikasjon
 • Livslang læring 2008–2016

  Rapporter 2016/29

  Kvinner har lenge vært i flertall på landets universiteter og høyskoler. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren viser at de også tar betydelig mer formell videreutdanning enn menn.

  Publikasjon
 • LÆRERMOD: Forutsetninger og likninger

  Notater 2016/25

  Dette notatet omtaler forutsetninger og likninger i framskrivningsmodellen LÆRERMOD. LÆRERMOD framskriver tilbud av og etterspørsel etter fem typer lærere.

  Publikasjon
 • Flest kvinner tar bachelor- og mastergrader

  Som i Norge blir de fleste bachelor- og mastergrader i OECD-landene fullført av kvinner. Det er imidlertid fortsatt flest menn som tar doktorgrad i OECD.

  Artikkel
 • Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2009-2013

  Rapporter 2016/24

  I 2014 var 62 prosent av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet året før, i arbeid eller utdanning. Det er imidlertid betydelig forskjell mellom kvinner og menn.

  Publikasjon