Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Anbefalt treff for "befolkning"

Fant 5351 treff for "befolkning"

Sorter etter:
 • Folkemengde og befolkningsendringar - kvartalvis

  Publisert:

  Folkemengde og kvartalsvise endringarPublisert 23. februar 2018 4. kvartal 2017 Folketalet ved utgangen av kvartalet 5 295 619 Fødde 12 747 Døde 10 360.: 62 88 56 49 Oppdrag befolkningsstatistikk E-post: befolkning@ssb.no

  Statistikk
 • Folkemengde og befolkningsendringar - årleg, per 1. januar

  Publisert:

  utviklinga av befolkninga. Endringane omfattar hendingar som fødslar, dødsfall og flyttingar, samt totalt folketal. Årlege tal for folkemengd etter kjønn, alder statistikken over berekna folkemengd blir bare korttidslagra. Hovedtala og dei detaljerte tala for folkemengd skal syne samansetjinga av befolkninga (etter kjønn

  Statistikk
 • Folkemengde og befolkningsendringar - årleg, berekna tal

  Publisert:

  Berekna folkevekst og folkemengde. Heile landet og dei ti største kommunane.Publisert 15. desember 2017 Dei ti største kommunane 2017 Folkemengde 1. januar. Endelege tal Berekna folkevekst Berekna folkemengde 31

  Statistikk
 • Folkemengde og befolkningsendringar - kvartalvis

  Svakaste folkevekst sidan 2006

  Publisert:

  ha vakse med 44 300 i 2016 nådde folketalet 5 258 000 ved årsskiftet. Særleg aukande utvandring har gjeve den svakaste veksten på mange år. Syriske statsborgarar var den største gruppa som blei registrert innvandra. Folkemengd og endringane i kvartalet. AntalPublisert 23. februar 2017 4. kvartal 2016 4

  Statistikk
 • Befolkning og areal i tettsteder

  Publisert:

  Folkemengde og areal i tettsteder 1. januarPublisert 19. desember 2017 Folkemengde Endring Endring i prosent 2017 2016 - 2017 2016 - 2017 1Tettstedet Tananger er: Statistisk sentralbyrå Folkemengde i tettbygde og spredtbygde strøk. Fylke. 1 .januar 2017 Tettbygde strøk Spredtbygde

  Statistikk
 • Folke- og boligtellingen, hovedtall

  Hvor bor egentlig studentene?

  Publisert:

  Hvor bor egentlig studentene? Tall fra folke- og boligtellingen 2011 viser at det 19. november var bosatt 4 979 955 personer i Norge. Folketall for hele landet og for den enkelte kommune framkommer ved opptellinger i folkeregisteret

  Statistikk
 • Befolkningsframskrivinger

  Neste millionpassering blir trolig den raskeste

  Publisert:

  : Flytteforutsetninger og resultater. Større usikkerhet jo lenger fram i tid vi ser Det er usikkert hvordan folketallet og sammensetningen av befolkningen i Norge vil utvikle segBefolkningsframskrivingen er en beregning av hvordan en befolknings størrelse og sammensetning kan bli i framtiden

  Statistikk
 • Befolkningen på Svalbard

  Publisert:

  . 2016 Folketallet ved inngangen av året Fødte Døde Fødsels-overskudd Inn-flytting Ut-flytting Netto-innflytting Korreksjon Folke-tilvekst Folkemengde ved utgangen av Folkemengde i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter kjønn og alderPublisert 5. oktober 2017 2. halvår 20171 I alt Menn Kvinner 11

  Statistikk
 • Befolkningen på Svalbard

  Færre barnehagebarn

  Publisert:

  Svalbard hadde 2.667 bosatte 1.7.2016, en økning på 13 første halvår. Færre barnehagebarn Folketallet i Longyearbyen og Ny færre barn i barnehagealder på Svalbard. Folkemengde i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter kjønn og alderPublisert 26

  Statistikk
 • Innvandring holder folketallet oppe

  Publisert:

  Innvandring holder folketallet oppe Publisert: 5. februar 2016 De samiske områdene nord for Saltfjellet har ikke Sápmi og har bidratt til å stabilisere folketallet på 2010-nivå etter årtier med nedgang. De samiske områdene nord for Saltfjellet har ikke

  Artikkel
 • Folketallet doblet - store fylkesvariasjoner

  Publisert:

  : 23. desember 1999 Folketallet i Norge har de siste 100 årene økt fra 2 240 032 i 1900 til 4 479 000 i 2000, det vil si at befolkningen er doblet. Den prosentviseStatistikk mot år 2000: 2000 Folketallet doblet - store fylkesvariasjoner Publisert

  Artikkel
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  Publisert:

  : Statistisk sentralbyrå Befolkningen etter innvandringskategori og landbakgrunn. 2018 Født i Norge med to med innvandrerforeldre» omtales som «den øvrige befolkningen» – betegnelsen kan bare brukes i omtale med de øvrige kategoriene. Landgrupperinger: Følger

  Statistikk
 • Personer med flyktningbakgrunn

  Publisert:

  . januar i år n (dvs. alle som bor eller har bodd i Norge siden 1. oktober 1964, og/eller som var med Folke- og boligtelling 1960. I tillegg er opplysninger fra folke- og boligtellingene 1960 og 1970 med for å supplere

  Statistikk
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  Flest nye bosatte fra Syria

  Publisert:

  . sto for hele 93 prosent av denne veksten. Innvandrere utgjorde 13,8 prosent av befolkningen i Norge per 1 norskfødte med innvandrerforeldre i hovedstaden – både i antall og prosent av folketallet

  Statistikk
 • Folketalet ved nyttår var 5 258 000

  Publisert:

  år og over, utgjorde 4,2 prosent av folkemengda. Sett i høve til folketalet var det Hedmark, Sogn og Fjordane og Oppland som hadde flest busette i den eldste gruppa. Oslo hadde denFolketalet ved nyttår var 5 258 000 Publisert: 23. februar 2017 Totalt folketal her i landet nådde 5 258 000 ved årsskiftet. Talet på

  Artikkel