Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Anbefalt treff for "befolkning"

Fant 4708 treff for "befolkning"

Sorter etter:
 • Befolkningen på Svalbard

  Publisert:

  halvårlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund , samt befolkningens sammensetning

  Statistikk
 • Befolkningens utdanningsnivå

  Publisert:

  . Antall og prosent1 2016 Befolkningen 1. oktober Høyeste fullførte utdanning I alt Grunnskolenivå Videregående skole-nivå. Utdanningsnivå: Definisjonene av de ulike utdanningsnivåene som brukes i statistikken om befolkningens utdanningsnivå ble endret i 2006. Etter 2005 er

  Statistikk
 • Befolkning

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 2004/4 Befolkning Publisert: 15. september 2004 Ved inngangen til 2004 bodde det 4 577 457 personer i Norge - vel 25 200 flere enn ved forrige årsskifte. I 2003 døde det færre enn på mange Bodø og Stavanger med 1,3 prosent. Ulik alderssammensetning i fylkene Ved inngangen til 2004 var 26 prosent av Norges befolkning yngre enn 20 år

  Artikkel
 • Befolkning

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 2003/4 Befolkning Publisert: 26. september 2003 Ved inngangen til 2003 var vel 4,5 millioner personer registrert bosatt i Norge. Folketallet. Som resultat har vi fått en markant endring i befolkningens aldersstruktur. Den 1.1.2003 var drøyt en fjerdedel av befolkningen under 20

  Artikkel
 • Befolkningens utdanningsnivå - Om statistikken

  Publisert:

  . Antall og prosent1 2016 Befolkningen 1. oktober Høyeste fullførte utdanning I alt Grunnskolenivå Videregående skole-nivå. Utdanningsnivå: Definisjonene av de ulike utdanningsnivåene som brukes i statistikken om befolkningens utdanningsnivå ble endret i 2006. Etter 2005 er

  Statistikk
 • Befolkning og areal i tettsteder

  Nær 1 000 tettsteder i Norge

  Publisert:

  Statistikken viser bosatte og areal i tettsteder i tillegg til befolkningstetthet og antall bosatte i tettbygde og spredtbygde strøk per kommune og fylke. Folkemengde og areal i tettsteder 1. januarPu

  Statistikk
 • Befolkning og arbeidsinnsats

  Publisert:

  Økonomiske analyser, 1/2017 Økonomisk utsyn 2016 Befolkning og arbeidsinnsats Publisert: 9 å synke. Nedgangskonjunkturen og tiltakende aldring i befolkningen bidro til fortsatt nedgang i den samlede yrkesdeltakingen for aldersgruppen 15-74 år

  Artikkel
 • Befolkning og arbeidsinnsats

  Publisert:

  Økonomiske analyser, 1/2016 Økonomisk utsyn 2015 Befolkning og arbeidsinnsats Publisert: 10. mars 2016 Endret: 11. mars 2016 Befolkningen av bosatte fortsatte å øke også i 2015, men saktere enn i de 8 foregående årene

  Artikkel
 • Norges framtidige befolkning

  Publisert:

  Økonomiske analyser, 3/2016 Norges framtidige befolkning Publisert: 21. juni 2016 Denne utgaven av Økonomiske analyser presenterer SSBs nye framskrivinger av befolkningen i Norge fram til år 2100. Det er 84 år fram i tid

  Artikkel
 • Nøkkeltall Befolkning

  Publisert:

  Nøkkeltall for befolkning Informasjon om befolkningens størrelse, sammensetning og endring er et viktig grunnlag for politikk, planlegging og beslutninger på flere samfunnsområder. Den regionale fordelingen av befolkningen gir også viktige rammer for fylker og i kommuner. Befolkningens

  Nøkkeltall
 • Befolkning – oversiktstabeller

  Publisert:

  Befolkning – oversiktstabeller Tabellene er videreført fra Statistisk årbok, som ble nedlagt i 2013. Framskrevet 2017-2060 (SÅ 105) Delen av befolkninga som er 65 år eller eldre. Utvalde land (SÅ 107) Ingrid Modig E-post

  Nøkkeltall
 • Befolkning og arbeidsinnsats

  Publisert:

  Økonomiske analyser, 1/2014 Økonomisk utsyn 2013 Befolkning og arbeidsinnsats Publisert: 13. mars 2014. Yrkesdeltakingen regnet i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år fortsatte å falle svakt, mens pensjonsreformen trolig har vært en medvirkende årsak til

  Artikkel
 • Befolkningen blir eldre

  Publisert:

  Økonomiske analyser, 5/2004 Befolkningen blir eldre Publisert: 22. november 2004 Befolkningsframskrivinger viser at befolkningen vil bli eldre, nesten uansett hvilke forutsetninger som gjøres. Norge høy levealder i framtiden som Norge. Forfatter: Helge Brunborg Åpne og les artikkelen i PDF Befolkningsframskrivinger viser at befolkningen vil bli eldre, nesten uansett hvilke forutsetninger som gjøres. Norge

  Artikkel
 • Befolkningsframskrivinger

  Neste millionpassering blir trolig den raskeste

  Publisert:

  Befolkningsframskrivingen er en beregning av hvordan en befolknings størrelse og sammensetning kan bli i framtiden. Folkemengden 1. januar. Registrert første folkfram@ssb.no Marianne Tønnessen marianne.tonnessen@ssb.no 21 09 43 21 Befolkning Innvandring

  Statistikk
 • Samer

  Innvandring holder folketallet oppe

  Publisert:

  utdanningsnivåene som brukes i statistikken om befolkningens utdanningsnivå, ble endret i 2006. Definisjonen av [overført fra Narvik i 1999] I tillegg inngår den samiske befolkningen på Senja og i resten av Lenvik kommune, den samiske befolkningen i

  Statistikk