Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Sosiale forhold og kriminalitet (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 624 treff for "kriminalitet"

  Sorter etter:
  • Etterforskede lovbrudd

   Publisert:

   Lovbrudd etterforsket og oppklart, siktelser mot personer, siktede personer og siktede personer med tilbakefall i en femårsperiode. Absolutte tallPublisert 4. oktober 2017 2016 Lovbrudd etterforsket 319 403 Lovbrudd etterforsket og oppklart 166 175 Siktelser mot personer 169 496 Siktede personer 80 001 Siktede personer som

   Statistikk
  • Ofre for anmeldte lovbrudd

   Publisert:

   Lovbrudd anmeldt i alt og med personoffer, og personoffer for anmeldte lovbrudd i alt, eiendomstyveri og vold og mishandling. Absolutte tallPublisert 27. september 2017 2016 Lovbrudd anmeldt, i alt 336 413 Lovbrudd anmeldt, med personoffer 159 510 Personoffer for anmeldte lovbrudd, i alt 148 942 Personoffer for eiendomstyveri 76 533 Personoffer for

   Statistikk
  • Anmeldte lovbrudd

   Færre tyverier og narkotikalovbrudd

   Publisert:

   Anmeldt kriminalitet i Norge – omfang og utvikling (f.eks. tyveri, narkotika, vold og voldtekt). Lovbrudd anmeldt, etter utvalgte år. Absolutte tall, per 1 000 innbyggere og endring i prosentPublisert 6

   Statistikk
  • Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

   Mindre andel ofre for vold og tyveri

   Publisert:

   Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd (prosent)1Publisert 4. oktober 2017 2001 2004 2007 2012 2015 1Tall for 2012 og 2015 rettet 24. I 2012 og 2015 er tema bolig og boforhold og utsatthet og uro for lovbrudd. I 2013 og 2016 er tema kulturbruk, idrett og fysisk aktivitet

   Statistikk
  • De nye kriminalstatistikkene

   Publisert:

   Ny standard for klassifisering av lovbrudd De nye kriminalstatistikkene Publisert statistikkområdet Kriminalitet og rettsvesen, og utgitt etter noenlunde samme mal i Norges offisielle kriminalstatistikk

   Artikkel
  • Kriminalitet

   Publisert:

   . Selv om kriminalstatistikken tilsier at det begås flere lovbrudd i Norge enn tidligere, ser det altså 18-20 år tatt av politiet etter å ha begått en eller flere forbrytelser. Kriminalitet og rettsvesen En samlet oversikt over SSBs statistikker og

   Artikkel
  • Kriminalitet

   Publisert:

   begynnelsen av 1990-tallet. Færre innbrudd i bolig, men vi robbes oftere ute Både levekårsundersøkelsene og kriminalstatistikken sier oss at tyverier er den typen lovbrudd som folk er mest utsatt forSamfunnsspeilet, 2003/4 Kriminalitet Publisert: 26. september 2003 Trygghet for liv og eiendom er et gode i et velferdssamfunn som vårt

   Artikkel
  • Kriminalitet - anmeldte lovbrudd, fylke. 2000

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2001/3 Kriminalitet - anmeldte lovbrudd, fylke. 2000 Publisert: 19. juni 2001 Kriminalitetens regionale. Det blir registrert mer kriminalitet i de store byene enn ellers i landet. Oslo var i 2000 gjerningsstedet for i underkant av ett av fire anmeldte lovbrudd, selv om bare

   Artikkel
  • Straffereaksjoner

   Publisert:

   ¬ Annet lovbrudd 2015 Alle typer reaksjoner 293 501 8 265 22 415 788 5 735 859 21 717 11 414 220 962 1 346 Betinget påvirkningshandel 14 0 0 6 0 0 1 7 0 ¬¬ Regnskapsovertredelse 748 52 0 432 14 43 78 129 0 ¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd 15 0 0 3 1 0 7 4 0

   Statistikk
  • Fengslinger

   Publisert:

   : Lovbrudd er i kriminalstatistikken definert som de handlinger loven til enhver tid beskriver som straffbare nivå inngår i en av de ni lovbruddsgruppene. Lovbruddskategori var en fordeling av alle lovbrudd i forbrytelser og forseelser som ble brukt i statistikkens

   Statistikk
  • Fengslinger

   30 prosent sonet fengselsstraffen med fotlenke

   Publisert:

   Statistikken viser innsatte i fengsel: varetekt, dom, forvaring og lovbrudd de er fengslet for. Stadig flere. De resterende 25 prosent satt i varetekt. Fengslinger gis for ulike lovbrudd Det var fire forskjellige lovbruddsgrupper som

   Statistikk
  • Kriminalitet og rettsvesen 2009

   Publisert:

   Sammendrag

   inngangsport til kriminalstatistikkene og andre kunnskapsdata om kriminalitet og rettsvesen som SSB forvalterStatistiske analyser 110 Kriminalitet og rettsvesen 2009 Publisert: 15. august 2009 Kriminalitet og rettsvesen 2009 er et oppslagsverk og en

   Om publikasjonen

   Statistiske analyser 110 Kriminalitet og rettsvesen 2009 Publisert: 15. august 2009 Tittel Kriminalitet og rettsvesen 2009 Ansvarlige Lotte Rustad Emne Kriminalitet og rettsvesen ISBN (elektronisk) 978-82-537-7640-8 ISSN 1892-7521 Antall sider 186 Målform

   Publikasjon
  • Stor variasjon i innvandreres kriminalitet

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2011/4 Straffede innvandrere Stor variasjon i innvandreres kriminalitet Publisert: 3 på Rapporter 21/2011, Statistisk sentralbyrå, Kriminalitet og straff blant innvandrere og

   Artikkel
  • Begår innvandrere mer kriminalitet enn andre?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1999/3 Begår innvandrere mer kriminalitet enn andre? Publisert: 15. juni 1999 Statistikk over antatte gjerningsmenn for 1998 viser at

   Artikkel
  • Etterforskede lovbrudd - Om statistikken

   Publisert:

   Lovbrudd etterforsket og oppklart, siktelser mot personer, siktede personer og siktede personer med tilbakefall i en femårsperiode. Absolutte tallPublisert 4. oktober 2017 2016 Lovbrudd etterforsket 319 403 Lovbrudd etterforsket og oppklart 166 175 Siktelser mot personer 169 496 Siktede personer 80 001 Siktede personer som

   Statistikk