Planer og meldinger 2016/4

Årsrapport for Statistisk sentralbyrå 2015

Innhold

Årsrapporten inneholder oversikt over sentrale arbeidsoppgaver og resultater i 2015, både virksomhet som er finansiert over statsoppdraget, og virksomhet som er direkte finansiert av brukerne.

2015 har vært preget av omstilling og endring i norsk økonomi. SSBs rolle som samfunnets fremste faktaleverandør er særlig viktig når det skjer store skift i samfunnsutviklingen. Nedgang i oljesektoren, omstilling i norsk økonomi samt den store flyktningestrømmen til Europa er eksempler på viktige tema i 2015. Det er viktig, nå og i årene framover, at SSB er til stede med relevant og oppdatert statistikk, analyser og forskning på slike store samfunnstema.

Kontakt