232702
232702
friartikkel
2015-07-22T09:29:00.000Z
no

Statistikk for grunnkretser

Grunnkretstabeller i Statistikkbanken

Publisert:

Talbeller med tall på grunnkretsnivå i Statistikkbanken.

Folkemengde 1.januar

Se alle statistikkbanktabeller for Folkemengde 1.januar

 

Folke- og boligtellingen, hovedtall

Se alle statistikkbanktabeller for Folke- og boligtellingen, hovedtall

 

Folke- og boligtellingen, boliger

Se alle statistikkbanktabeller for Folke- og boligtellingen, boliger

 

Folke- og boligtellingen, husholdninger

Se alle statistikkbanktabeller for Folke- og boligtellingen, husholdninger

 

Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning

Se alle statistikkbanktabeller for Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning

 

I API: Lag egne datasett kan en ta ut tall for alle grunnkretsene i en spørring. 

Kontakt