Økonomiske analyser

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Utgaver

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2015. Den første utgaven hvert år gir en økonomisk oversikt over året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3 år fremover. Utgivelsesdatoer: 12. mars, 4. juni, 3. september og 3. desember.

Redaksjon

Abonnement

Fra 2015 publiseres Økonomiske analyser kun elektronisk.

Tegn abonnement på e-postvarsling  og få beskjed når Økonomiske analyser publiseres.