Økonomiske analyser

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Utgaver

Tidsskriftet utkommer med seks nummer i 2014. Av disse er fire spesialutgaver som inneholder oversikter og analyser av utviklingen i norsk og internasjonal økonomi. Den første utgaven hvert år gir en økonomisk oversikt over året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3 år fremover. Utgivelsesdatoer: 13. mars, 24. april, 5. juni, 4. september, 30. oktober, 4. desember.

Redaksjon

Abonnement

Et årsabonnement koster kr 540,- for privatabonnenter og kr 1 000,- for institusjoner. Abonnementet løper til det blir sagt opp skriftlig.

E-post: salg-abonnement@ssb.no

Tegn abonnement på e-postvarsling  og få beskjed når Økonomiske analyser publiseres.