Publikasjon

Faktahefter 

Minifakta om Norge 2014

Innhold

I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi.

Publikasjonen gis ut på følgende språk; arabisk, engelsk, fransk, japansk, kinesisk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, spansk og tysk.

Arabisk (PDF)

Engelsk (PDF)

Fransk (PDF)

Japansk (PDF)

Kinesisk (PDF)

Polsk (PDF)

Portugisisk (PDF)

Russisk (PDF)

Spansk (PDF)

Tysk (PDF)

Bestill papirutgave: Send bestillingen til informasjon@ssb.no

Kontakt