Faktahefter 

Dette er Kari og Ola 2010

Kvinner og menn i Norge

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Dette er Kari og Ola 2010. Kvinner og menn i Norge

Ansvarlige

Agnes Aaby Hirsch, Gro Flatebø, Ingrid Modig, Toril Sandnes, Lotte Rustad Thorsen, Reid Jone Stene

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Kriminalitet og rettsvesen, Høyere utdanning, Tids- og mediebruk, Sysselsetting, Fødte og døde, Kultur, Lønn og arbeidskraftkostnader, Inntekt og formue , Kommunestyre- og fylkestingsvalg , Innvandrere, Barn, familier og husholdninger, Videregående utdanning, Helseforhold og levevaner , Utdanningsnivå, Stortingsvalg, Likestilling

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7752-8

ISBN (trykt)

978-82-537-7751-1

Antall sider

31

Målform

Bokmål

Om Faktahefter

Små oversiktsspublikasjoner som omhandler brede og populære emner.

Kontakt