Statistikkområde

Bank og finansmarked: Finansinstitusjoner og andre finansielle foretak

Alt innhold for delområdet finansinstitusjoner og andre finansielle foretak

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Lavere renter på boliglån

  Utlånsrenta på nye og utestående boliglån falt i oktober. Flytende rente på nye boliglån til husholdninger falt med 0,04 prosentpoeng, til 2,45 prosent mens fastrenta ble redusert med 0,03 prosentpoeng til 2,42 prosent. 

  Artikkel
 • Bedre verdijustert resultat for Livsforsikringsseskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde en økning i verdijustert resultat på 26,8 prosent fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017. En av årsakene er netto verdiøkning på aksjer og andeler.

  Artikkel
 • Nedgang i utlånsmarginene

  Utlånsmarginene på nye og utestående boliglån ble redusert i september. Fastrenta på nye boliglån ble redusert med 0,02 prosentpoeng til 2,45 prosent i september, mens flytrenta var omtrent uendret på 2,49 prosent. 

  Artikkel
 • Godt resultat for bankene

  Bankenes akkumulerte resultat før skatt t.o.m. tredje kvartal 2017 var på 42,9 milliarder kroner, en økning på 3,6 milliarder kroner fra samme periode i 2016. Høyere rentenetto og mindre tap på utlån bidro til det gode resultatet.

  Artikkel
 • Utlånsmarginene fortsetter å øke

  Utlånsmarginene på nye og utestående boliglån økte i august med 0,02 prosentpoeng til henholdsvis 1,70 og 1,73 prosent. Fastrenta på nye boliglån var uendret på 2,47 prosent, mens flytrenta var omtrent uendret på 2,50 prosent.

  Artikkel
 • Lavere fastrenter

  Fra juni til juli falt fastrenta på nye boliglån med 0,03 prosentpoeng til 2,47 prosent. Renta på lån med flytende rente var tilnærmet uendret på 2,52 prosent. Utlånsmarginen har økt siden desember i fjor. 

  Artikkel
 • Økning i forpliktelsene

  Forpliktelsene til tjenestepensjonene økte med 110,7 milliarder kroner mellom 2015 og 2016, til 1 789 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Bedre verdijustert resultat for Livsforsikringsseskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde en økning i verdijustert resultat på 54,1 prosent fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017. Èn av årsakene er netto verdiøkning på aksjer og andeler.

  Artikkel
 • Utlånsmarginene øker

  Utlånsmarginene på nye og utestående boliglån økte i juni. Fastrenta på nye boliglån økte med 0,02 prosentpoeng til 2,50 prosent i juni, mens flytrenta var uendret på 2,51 prosent.

  Artikkel
 • Godt halvår for bankene

  Bankenes resultat før skatt i første halvår 2017 var på 28,4 milliarder kroner, en økning på 1,6 milliarder kroner fra samme halvår i 2016. Høyere rentenetto og lavere tapsavsetninger bidro til det gode resultatet.

  Artikkel
 • Fortsatt økning i pensjonskassenes resultat

  Resultatet for pensjonskassene var på 3,7 milliarder kroner i 2016 mot 2,8 milliarder året før. En av hovedgrunnene til denne økningen er bedre avkastning på verdipapirene i 2016.

  Artikkel
 • Økte premieinntekter for livsforsikring

  Livsforsikringsselskapene hadde en økning i brutto premieinntekter på 2,5 prosent fra 2015 til 2016. Skadeforsikringsselskapenes premieinntekter økte med 0,1 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Fastrentene faller fortsatt

  Renta på nye boliglån falt med 0,02 prosentpoeng til 2,51 prosent i mai, mens renta på utestående boliglån var tilnærmet uendret på 2,55 prosent. Fastrenta på nye og utestående boliglån fortsetter å falle.

  Artikkel
 • Sørtrønderne har sterkest utlånsvekst

  Totale utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere økte med 7,0 prosent i 2016 til 2 473 milliarder kroner. Utlånsveksten var sterkest til lønnstakere i Sør-Trøndelag med 9,7 prosent.

  Artikkel
 • Sterkt forbedret årsresultat

  Årsresultatet for finansielle holdingselskaper økte med 68,2 prosent fra 2015 til 2016. Oppgangen skyldes først og fremst høyere inntekter av eierinteresser i konsern og tilknyttede selskaper.

  Artikkel