Historisk statistikk

Digitaliserte publikasjoner
Her finner du alle de digitaliserte publikasjonene 1828-2000. Du kan velge inngang etter emne eller etter serie.
SSB har nå digitalisert alle eldre utgivelser, over 22 000 slike.
Til alle digitaliserte publikasjoner


Oversiktspublikasjoner

«Historisk statistikk» (NOS)

er publikasjoner med tekst og tabeller som går så langt tilbake i tid som det har vært mulig å gi samanliknbare tall. Utgaver fra:
1994 | 1978 | 1968 | 1958 | 1948 | 1926 | 1914 | 1875

Utgavene fra 1978 og 1968 inneholder ofte lengre og mer omfattende tidsserier.


Statistisk årbok (1880 - 2013)bilde

Statistisk årbok er spesielt nyttig for å finne statistikk for et bestemt år, men inneholder også en del tidsserier og figurer.
Til den enkelte utgaveFolketellinger og landbrukstellinger

Les mer om norske folke- og boligtellinger (1769 - 2011) og landbrukstellinger (1907 - 1999)

Tabeller, artikler og analyser


Tabeller i Statistikkbanken med startår før 1980


Tabeller, figurer, artikler, bøker og aktuelle lenker - etter emneEt utvalg nyere historiske analyser
Innholdet i de digitaliserte publikasjonene er søkbare med Google. Husk at stavemåten kan ha endret seg på en rekke ord og uttrykk.