420157
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/konkurs/kvartal
420157
statistikk
2020-08-06T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Bank og finansmarked
no
konkurs, Opna konkursar, næringsfordelte konkursar, omsetningsverdi, føretakskonkursar, personlege konkursar, tvangssalg, organisasjonsform, etableringsårKonkurser, Finansielle indikatorer , Bank og finansmarked, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Opna konkursar

Vekestal i tabell 12972 publiseres daglig kl. 11.30.

Månadstal i tabellane 0721808551 og 09695 i Statistikkbanken ble publisert 25. september 2020.

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

937

konkursar i 2. kvartal 2020

Opna konkursar
3. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 2020
Opna konkursar i alt1 1161 2701 245937
Føretakskonkursar9131 0571 054876
Personlege konkursar, inklusive einskildpersonføretak20321319161
 
Konkursar innanfor byggje- og anleggsverksemd296340327178
Konkursar innanfor varehandel og reparasjon av motorvogner251249263202

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Opna konkursar, etter næring

Opna konkursar, etter næring
2. kvartal 20192. kvartal 2020
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarFøretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursar
I alt98231287661
 
Jordbruk, skogbruk og fiske9886
Bergverksdrift og utvinning3020
Industri401411
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn0000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd0030
Byggje- og anleggsverksemd26813515127
Varehandel, reparasjon av motorvogner225271993
Transport og lagring5242346
Overnattings- og serveringsverksemd95111560
Informasjon og kommunikasjon337224
Finansierings- og forsikringsverksemd90100
Omsetning og drift av fast eigedom424290
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting8412673
Forretningsmessig tenesteyting6623696
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting0000
Undervisning46150
Helse- og sosialtenester6190
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar1311170
Anna tenesteyting2715325
Lønt arbeid i private hushald0000
Internasjonale organisasjonar og organ0000
Ikkje opplyst69120

Tabell 2 
Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring

Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring
2. kvartal 20192. kvartal 2020
KonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsetteKonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsette
I alt1 2943 355 2833 0129374 645 3924 695
 
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretak9823 201 5902 7768764 585 4484 613
 
Jordbruk, skogbruk og fiske923 5227826 8698
Bergverksdrift og utvinning3:112:68
Industri40..8041..289
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn0:0000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd0:03:7
Byggje- og anleggsverksemd2681 295 541866151963 309584
Varehandel, reparasjon av motorvogner225718 968562199..802
Transport og lagring52332 17424834442 895402
Overnattings- og serveringsverksemd95340 742578156517 382978
Informasjon og kommunikasjon3344 524382272 69975
Finansierings- og forsikringsverksemd90010016
Omsetning og drift av fast eigedom4273 542332966 54055
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting84124 18214067..329
Forretningsmessig tenesteyting6665 01311569532 249720
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning40415045
Helse- og sosialtenester6..10989459
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar1319 893271728 94278
Anna tenesteyting2730 893523254 27497
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst6:512:1
 
Einskildpersonføretak inkl. personlege konkursar312153 6932366159 94482
 
Jordbruk, skogbruk og fiske88 4837611 3257
Bergverksdrift og utvinning000000
Industri1..51..1
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn000000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd0:0000
Byggje- og anleggsverksemd13574 9201142719 99030
Varehandel, reparasjon av motorvogner279 338133..2
Transport og lagring4227 19229613 30827
Overnattings- og serveringsverksemd117 95918000
Informasjon og kommunikasjon71 791245 9093
Finansierings- og forsikringsverksemd000000
Omsetning og drift av fast eigedom4:00:0
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting124 76353..3
Forretningsmessig tenesteyting2313 1032662 5865
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning6:40:0
Helse- og sosialtenester1:1000
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar118376000
Anna tenesteyting152 410551 7124
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst95041000

Tabell 3 
Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)

Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)
2. kvartal 20192. kvartal 2020
I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Mer enn 500 000I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Mer enn 500 000
I alt95756414797391108584831507741107
 
Viken0000001731032911822
Østfold (-2019)45315603000000
Akershus (-2019)10569151119000000
Buskerud (-2019)51326517000000
Oslo1941283411813162992813715
Innlandet00000069449925
Hedmark (-2019)27175302000000
Oppland (-2019)26136421000000
Vestfold og Telemark000000734318327
Vestfold (-2019)43227833000000
Telemark (-2019)1684112000000
Agder00000047268643
Aust-Agder (-2019)2286035000000
Vest-Agder (-2019)36224424000000
Rogaland864613851458359437
Vestland000000107552111317
Hordaland (-2019)1016711959000000
Sogn og Fjordane (-2019)1031204000000
Møre og Romsdal5127583835174248
Trøndelag - Trööndelage804013113135322116311
Nordland3617642744197846
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku00000036206415
Troms - Romsa (-2019)1794202000000
Finnmark - Finnmárku (-2019)1152004000000
Svalbard000000100001

Tabell 4 
Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform

Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform
2. kvartal 20192. kvartal 2020
I altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplystI altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplyst
I alt1 2943121955202310937611858001250
 
Viken00000000019316017300220
Østfold (-2019)601404500010000000000
Akershus (-2019)16352010500600000000000
Buskerud (-2019)681505100200000000000
Oslo2474901922040018418016200400
Innlandet000000000821006900300
Hedmark (-2019)36902700000000000000
Oppland (-2019)29302600000000000000
Vestfold og Telemark00000000080407300120
Vestfold (-2019)621604300300000000000
Telemark (-2019)281201600000000000000
Agder00000000048104700000
Aust-Agder (-2019)32902200100000000000
Vest-Agder (-2019)521503600100000000000
Rogaland112260860000061305800000
Vestland0000000001124010700100
Hordaland (-2019)15855010100200000000000
Sogn og Fjordane (-2019)15401000100000000000
Møre og Romsdal5870510000037113500000
Trøndelag - Trööndelage9291800020055105300100
Nordland4580360010044004400000
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku00000000040303600010
Troms - Romsa (-2019)22501700000000000000
Finnmark - Finnmárku (-2019)13201100000000000000
Svalbard110000000100100000
Uoppgitt fylke110000000000000000

Tabell 5 
Opna konkursar. Rolleinnehavarar i personleg eigde føretak, etter kjønn, alder, landbakgrunn, utdanningsnivå og næring

Opna konkursar. Rolleinnehavarar i personleg eigde føretak, etter kjønn, alder, landbakgrunn, utdanningsnivå og næring
2019
Innehavarar i einskildpersonføretak inkl. personlege konkursarDeltakarar i ansvarlege selskap og selskap med delt ansvar
I altMennKvinnerI altMennKvinner
Alder
I alt1 01288412820146
16-24 år25214110
25-44 år549470791165
45-66 år42538144871
67 år eller eldre13121000
 
Landbakgrunn
I alt1 01288412820146
Noreg5184685018135
EU/EØS (utanom Noreg), USA, Canada, Australia, New Zealand34329053211
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania (utanom Australia og New Zealand), Europa utanom EU/EØS15112625000
 
Utdanningsnivå
I alt1 01288412820146
Grunnskule34631036862
Vidaregåande35131239862
Høgare utdanning, låg886721211
Høgare utdanning, høg30264000
Anna19716928211
 
Næring
I alt1 01288412820146
Jordbruk, skogbruk og fiske25232000
Bergverksdrift og utvinning000000
Industri23203000
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvatnsforsyning000000
Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd110000
Byggje- og anleggsverksemd39437717000
Varehandel, reparasjon av motorvogner80728000
Transport og lagring13712710000
Overnattings- og serveringsverksemd332211000
Informasjon og kommunikasjon30291000
Finansierings- og forsikringsverksemd000000
Omsetning og drift av fast eigedom541000
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting63585000
Forretningsmessig tenesteyting946232000
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvaltning000000
Undervisning1192000
Helse- og sosialtenester1587000
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetarr26251000
Anna tenesteyting462224000
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Uoppgitt2925420146

Tabell 6 
Opna konkursar. Eigarar i aksjeselskap (AS og ASA), etter kjønn, alder, landbakgrunn, utdanningsnivå og næring

Opna konkursar. Eigarar i aksjeselskap (AS og ASA), etter kjønn, alder, landbakgrunn, utdanningsnivå og næring
2019
I altMennKvinner
Alder
I alt8 9617 0381 923
Under 16 år20119
16-24 år23218349
25-44 år3 2652 601664
45-66 år3 8883 065823
67 år eller eldre1 5561 178378
 
Landbakgrunn
I alt8 9617 0381 923
Noreg7 3565 8041 552
EU/EØS (utanom Noreg), USA, Canada, Australia, New Zealand831665166
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania (utanom Australia og New Zealand), Europa utanom EU/EØS774569205
 
Utdanningsnivå
I alt8 9617 0381 923
Grunnskule1 3211 055266
Vidaregåande3 7583 058700
Høgare utdanning, låg2 3021 652650
Høgare utdanning, høg1 216989227
Anna36428480
 
Næring
I alt8 9617 0381 923
Jordbruk, skogbruk og fiske433310
Bergverksdrift og utvinning3 2232 595628
Industri23018248
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvatnsforsyning110
Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd220
Byggje- og anleggsverksemd1 4241 178246
Varehandel, reparasjon av motorvogner1 069744325
Transport og lagring17313538
Overnattings- og serveringsverksemd703446257
Informasjon og kommunikasjon75868771
Finansierings- og forsikringsverksemd35305
Omsetning og drift av fast eigedom17313340
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting659546113
Forretningsmessig tenestetying21115853
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvaltning000
Undervisning463313
Helse- og sosialtenester332112
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar50428
Anna tenesteyting913754
Lønt arbeid i private hushald000
Internasjonale organisasjonar og organ000
Uoppgitt37352

Om statistikken

Statistikken gir ei oversikt over opna konkursar i Noreg. Den byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Alle juridiske objekt, det vil seie alle typar firma og einskildpersonar som har uteståande fordringar og som per definisjon er insolvent, kan slåast konkurs. Insolvens er definert som: "Når ein ikkje kan oppfylle plikter etter kvart som de forfell". Unntak frå dette er dersom betalingsinkompetansen er av forbigåande art.

Standard klassifikasjonar

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Standard for organisasjonsform

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Opna konkursar
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

For hele landet, alle fylker og alle kommuner

Kor ofte og aktualitet

Hyppighet: Kvartal og månad

Aktualitet : Månadleg konkursstatistikk byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera (BR) som SSB tar imot den 17. i kvar månad. Fila inneheld talet på konkursar frå og med den 15. førre månad til og med den 15. inneverande månad. Dataa blir arbeida til slik at fila inneheld data for ein hel månad. Månadstal blir publisert i tabell 07218, 08551 og 09695 i Statistikkbanken. Talet på tvangssal kravd i fast eigedom og lausøre, og tinglyste utleggsforretningar tar vi imot frå BR kvar månad. Desse blir òg publisert i tabell 07218.

Kvartalsvis publisering byggjer på månadlege tal som kvar månad blir tatt imot frå Konkursregisteret i BR, og blir publisert i slutten av månaden etter at kvartalet er slutt. Kvartalstal blir lagt inn i Statistikkbanken.

Internasjonal rapportering

Data inngår i leveransen til OECD og blir rapportert frivillig til Eurostat. 

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Informasjon om einingane blir lagra mellombels i programspråket SAS, og blir lagra i lang tid som tekstfil, ei hovudfil som blir fylt opp med nye data kvar månad. Statistikkbanken blir ajourført kvar månad og kvart kvartal.

Bakgrunn

Føremål og historie

Føremålet med statistikken er å publisere ei oversikt over konkursar i Noreg, samt å gi ei fordeling av opna konkursar etter fylke, næring, organisasjonsform, talet på sysselsette, omsetning og storleiken på aksjekapitalen.

Totale tal for konkursar finn ein tilbake til 1920 (NOS). Konkursar for einskildnæringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database for konkursstatistikken finn ein frå 1981.

Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterer til Konkursregisteret i BR. Før Konkursregisteret blei oppretta, var hovudkjelda Lausøyreregisteret, også dette ein del av BR.

Frå 1995 gjør materialet frå BR det mogleg å identifisere personlege konkursar. Frå same år byggjer næringsfordelinga på ny næringsstandard, SN94. Ved næringsgruppering etter SN2007 av føretakskonkursar blir SSBs Verksemd- og føretaksregister nytta.

Konkursdataa frå BR blir supplert med opplysingar frå Verksemd- og føretaksregisteret, Einingsregisteret og Momsregisteret.

Brukarar og bruksområde

Brukarar av statistikken er mellom anna finansnæringa, forskingsinstitusjonar og media.

Likebehandling av brukere

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på www.ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen.

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Statistikklovens §3-2

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Konkursstatistikken omfattar alle opna konkursar i Noreg. Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterar til Konkursregisteret i BR. Personlege konkursar omfattar opna konkursar for einskildpersonføretak og lønnstakarar. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikkje er registrert i Føretaksregisteret i BR eller er eit einskildpersonføretak, blir dei gruppert som lønnstakarar. Føretakskonkursar blir definert som opna konkursar i føretak som er registreringspliktige i Føretaksregisteret i BR, og ikkje er einskildpersonføretak.

Datakjelder og utval

Opplysningane er basert på informasjon frå Konkursregisteret i BR.

Datainnsamling, editering og beregninger

Dataa blir overført elektronisk frå Konkursregisteret i BR den 17. i kvar månad.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

I de tabellane som inneheld omsetningsverdi, er omsetningsverdien undertrykka (prikka ut) dersom talet på konkursar er oppgitt til 3 eller færre.

Samanlikningar over tid og stad

Det er laga seriar tilbake til 1920. Konkursar for enkelte næringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database eksisterer frå 1981. I Statistikkbanken er data tilgjengelege frå 1. kvartal 1999, og årlege tal på konkursar frå 1980.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

SSB føreset at opplysningane om konkursane som kjem frå Konkursregisteret i BR er korrekte. Det køyrast dublettkontrollar.

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB