385081
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/konkurs/kvartal
385081
statistikk
2019-08-12T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Bank og finansmarked
no
konkurs, Opna konkursar, næringsfordelte konkursar, omsetningsverdi, føretakskonkursar, personlege konkursar, tvangssalg, organisasjonsform, etableringsårKonkurser, Finansielle indikatorer , Bank og finansmarked, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Opna konkursar

Månadstal i tabellane 07218, 08551 og 09695 i Statistikkbanken, ble publisert 20. september 2019.

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

1 294

konkursar i 2. kvartal 2019

Opna konkursar
3. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 2019
Opna konkursar i alt1 0761 2721 3331 294
Føretakskonkursar8189711 049982
Personlege konkursar, inklusive einskildpersonføretak258301284312
 
Konkursar innanfor byggje- og anleggsverksemd287344374403
Konkursar innanfor varehandel og reparasjon av motorvogner224269304252

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Opna konkursar, etter næring

Opna konkursar, etter næring
2. kvartal 20182. kvartal 2019
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarFøretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursar
I alt1 076285982312
 
Jordbruk, skogbruk og fiske8898
Bergverksdrift og utvinning1130
Industri573401
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn1000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd1000
Byggje- og anleggsverksemd256114268135
Varehandel, reparasjon av motorvogner2711922527
Transport og lagring63415242
Overnattings- og serveringsverksemd107129511
Informasjon og kommunikasjon467337
Finansierings- og forsikringsverksemd5190
Omsetning og drift av fast eigedom473424
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting84198412
Forretningsmessig tenesteyting60226623
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting0000
Undervisning8546
Helse- og sosialtenester10461
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar1431311
Anna tenesteyting30142715
Lønt arbeid i private hushald0000
Internasjonale organisasjonar og organ0000
Ikkje opplyst7969

Tabell 2 
Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring

Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring
2. kvartal 20182. kvartal 2019
KonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsetteKonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsette
I alt1 3615 178 8104 5411 2943 355 2833 012
 
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretak1 0764 980 6024 2639823 201 5902 776
 
Jordbruk, skogbruk og fiske830 17218923 5227
Bergverksdrift og utvinning1:03:11
Industri57..72940..80
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn1:0000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd1:50:0
Byggje- og anleggsverksemd256938 0117772681 295 541866
Varehandel, reparasjon av motorvogner2711 414 445926225718 968562
Transport og lagring63193 93916152332 174248
Overnattings- og serveringsverksemd107289 36357995340 742578
Informasjon og kommunikasjon46185 4111583344 52438
Finansierings- og forsikringsverksemd5..8900
Omsetning og drift av fast eigedom47..84273 54233
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting84282 73828884124 182140
Forretningsmessig tenesteyting60191 9594086665 013115
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning808404
Helse- og sosialtenester109876..10
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar14..591319 89327
Anna tenesteyting3022 022412730 89352
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst7:36:5
 
Einskildpersonføretak inkl. personlege konkursar285198 208278312153 693236
 
Jordbruk, skogbruk og fiske818 7261088 4837
Bergverksdrift og utvinning1....000
Industri3..31..5
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn000000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd0:0000
Byggje- og anleggsverksemd11468 3578213574 920114
Varehandel, reparasjon av motorvogner1913 93216279 33813
Transport og lagring4129 695644227 19229
Overnattings- og serveringsverksemd1211 31916117 95918
Informasjon og kommunikasjon71 220271 7912
Finansierings- og forsikringsverksemd1..1000
Omsetning og drift av fast eigedom3:44:0
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting1913 78621124 7635
Forretningsmessig tenesteyting2211 480202313 10326
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning5:36:4
Helse- og sosialtenester4:21..1
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar3..2118376
Anna tenesteyting1424 70629152 4105
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst91 269395041

Tabell 3 
Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)

Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)
2. kvartal 20182. kvartal 2019
I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Meir enn 500 000I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Meir enn 500 000
I alt1 03459320682361179575641479739110
 
Østfold69391652745315603
Akershus1106919711410569151119
Oslo19112333145161941283411813
Hedmark33141113427175302
Oppland3111942526136421
Buskerud6341735751326517
Vestfold41181332543227833
Telemark291634061684112
Aust-Agder251632042286035
Vest-Agder42198102336224424
Rogaland83432072118646138514
Hordaland103631982111016711959
Sogn og Fjordane12710221031204
Møre og Romsdal5230653851275838
Trøndelag84462551780401311313
Nordland3421624136176427
Troms - Romsa20851061794202
Finnmark - Finnmárku12921001152004
Svalbard000000000000

Tabell 4 
Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform

Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform
2. kvartal 20182. kvartal 2019
I altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplystI altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplyst
I alt1 36128501 0340034801 2943121955202310
 
Østfold861406900300601404500010
Akershus1554201100012016352010500600
Oslo2454401910091024749019220400
Hedmark3850330000036902700000
Oppland3640310010029302600000
Buskerud1013306300320681505100200
Vestfold632004100200621604300300
Telemark38702900110281201600000
Aust-Agder3490250000032902200100
Vest-Agder551104200200521503600100
Rogaland10823083002001122608600000
Hordaland1423501030040015855010100200
Sogn og Fjordane1530120000015401000100
Møre og Romsdal6170520011058705100000
Trøndelag102150840030092918000200
Nordland4140340021045803600100
Troms - Romsa2660200000022501700000
Finnmark - Finnmárku1530120000013201100000
Svalbard000000000110000000
Ikkje opplyst000000000110000000

Tabell 5 
Opna konkursar. Rolleinnehavarar i personleg eigde føretak, etter kjønn, alder, landbakgrunn, utdanningsnivå og næring

Opna konkursar. Rolleinnehavarar i personleg eigde føretak, etter kjønn, alder, landbakgrunn, utdanningsnivå og næring
2018
Innehavarar i einskildpersonføretak inkl. personlege konkursarDeltakarar i ansvarlege selskap og selskap med delt ansvar
I altMennKvinnerI altMennKvinner
Alder
I alt1 12598613918144
16-24 år22193000
25-44 år579503761394
45-66 år50244359440
67 år eller eldre22211110
 
Landbakgrunn
I alt1 12598613918144
Noreg5735066712102
EU/EØS (utanom Noreg), USA, Canada, Australia, New Zealand39134645431
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania (utanom Australia og New Zealand), Europa utanom EU/EØS16113427211
 
Utdanningsnivå
I alt1 12598613918144
Grunnskule353309441082
Vidaregåande34930544651
Høgare utdanning, låg917516101
Høgare utdanning, høg25196000
Anna30727829110
 
Næring
I alt1 12598613918144
Jordbruk, skogbruk og fiske32293000
Bergverksdrift og utvinning330000
Industri28244000
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvatnsforsyning000000
Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd000000
Byggje- og anleggsverksemd45343320000
Varehandel, reparasjon av motorvogner796316000
Transport og lagring1551469000
Overnattings- og serveringsverksemd382810000
Informasjon og kommunikasjon24231000
Finansierings- og forsikringsverksemd110000
Omsetning og drift av fast eigedom761000
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting81738000
Forretningsmessig tenesteyting796118000
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvaltning000000
Undervisning1385000
Helse- og sosialtenester16124000
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetarr28235000
Anna tenesteyting521933000
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Uoppgitt3634218144

Tabell 6 
Opna konkursar. Eigarar i aksjeselskap (AS og ASA), etter kjønn, alder, landbakgrunn, utdanningsnivå og næring

Opna konkursar. Eigarar i aksjeselskap (AS og ASA), etter kjønn, alder, landbakgrunn, utdanningsnivå og næring
2018
I altMennKvinner
Alder
I alt5 0563 8241 232
Under 16 år752
16-24 år917120
25-44 år2 2311 675556
45-66 år2 2951 734561
67 år eller eldre43233993
 
Landbakgrunn
I alt5 0563 8241 232
Noreg3 8842 910974
EU/EØS (utanom Noreg), USA, Canada, Australia, New Zealand611496115
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania (utanom Australia og New Zealand), Europa utanom EU/EØS561418143
 
Utdanningsnivå
I alt5 0563 8241 232
Grunnskule991768223
Vidaregåande2 1851 695490
Høgare utdanning, låg1 001677324
Høgare utdanning, høg465351114
Anna41433381
 
Næring
I alt5 0563 8241 232
Jordbruk, skogbruk og fiske30237
Bergverksdrift og utvinning541
Industri645500145
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvatnsforsyning110
Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd110
Byggje- og anleggsverksemd928828100
Varehandel, reparasjon av motorvogner1 258829429
Transport og lagring19817127
Overnattings- og serveringsverksemd568379189
Informasjon og kommunikasjon22519827
Finansierings- og forsikringsverksemd544410
Omsetning og drift av fast eigedom14712324
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting45535699
Forretningsmessig tenestetying29223062
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvaltning000
Undervisning281513
Helse- og sosialtenester482127
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar493514
Anna tenesteyting1054857
Lønt arbeid i private hushald000
Internasjonale organisasjonar og organ000
Uoppgitt19181

Om statistikken

Statistikken gir ei oversikt over opna konkursar i Noreg. Den byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Alle juridiske objekt, det vil seie alle typar firma og einskildpersonar som har uteståande fordringar og som per definisjon er insolvent, kan slåast konkurs. Insolvens er definert som: "Når ein ikkje kan oppfylle plikter etter kvart som de forfell". Unntak frå dette er dersom betalingsinkompetansen er av forbigåande art.

Standard klassifikasjonar

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Standard for organisasjonsform

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Opna konkursar
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

For hele landet, alle fylker og alle kommuner

Kor ofte og aktualitet

Hyppighet: Kvartal og månad

Aktualitet : Månadleg konkursstatistikk byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera (BR) som SSB tar imot den 17. i kvar månad. Fila inneheld talet på konkursar frå og med den 15. førre månad til og med den 15. inneverande månad. Dataa blir arbeida til slik at fila inneheld data for ein hel månad. Månadstal blir publisert i tabell 07218, 08551 og 09695 i Statistikkbanken. Talet på tvangssal kravd i fast eigedom og lausøre, og tinglyste utleggsforretningar tar vi imot frå BR kvar månad. Desse blir òg publisert i tabell 07218.

Kvartalsvis publisering byggjer på månadlege tal som kvar månad blir tatt imot frå Konkursregisteret i BR, og blir publisert i slutten av månaden etter at kvartalet er slutt. Kvartalstal blir lagt inn i Statistikkbanken.

Internasjonal rapportering

Data inngår i leveransen til OECD og blir rapportert frivillig til Eurostat. 

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Informasjon om einingane blir lagra mellombels i programspråket SAS, og blir lagra i lang tid som tekstfil, ei hovudfil som blir fylt opp med nye data kvar månad. Statistikkbanken blir ajourført kvar månad og kvart kvartal.

Bakgrunn

Føremål og historie

Føremålet med statistikken er å publisere ei oversikt over konkursar i Noreg, samt å gi ei fordeling av opna konkursar etter fylke, næring, organisasjonsform, talet på sysselsette, omsetning og storleiken på aksjekapitalen.

Totale tal for konkursar finn ein tilbake til 1920 (NOS). Konkursar for einskildnæringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database for konkursstatistikken finn ein frå 1981.

Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterer til Konkursregisteret i BR. Før Konkursregisteret blei oppretta, var hovudkjelda Lausøyreregisteret, også dette ein del av BR.

Frå 1995 gjør materialet frå BR det mogleg å identifisere personlege konkursar. Frå same år byggjer næringsfordelinga på ny næringsstandard, SN94. Ved næringsgruppering etter SN2007 av føretakskonkursar blir SSBs Verksemd- og føretaksregister nytta.

Konkursdataa frå BR blir supplert med opplysingar frå Verksemd- og føretaksregisteret, Einingsregisteret og Momsregisteret.

Brukarar og bruksområde

Brukarar av statistikken er mellom anna finansnæringa, forskingsinstitusjonar og media.

Likebehandling av brukere

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på www.ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen.

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Statistikklovens §3-2

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Konkursstatistikken omfattar alle opna konkursar i Noreg. Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterar til Konkursregisteret i BR. Personlege konkursar omfattar opna konkursar for einskildpersonføretak og lønnstakarar. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikkje er registrert i Føretaksregisteret i BR eller er eit einskildpersonføretak, blir dei gruppert som lønnstakarar. Føretakskonkursar blir definert som opna konkursar i føretak som er registreringspliktige i Føretaksregisteret i BR, og ikkje er einskildpersonføretak.

Datakjelder og utval

Opplysningane er basert på informasjon frå Konkursregisteret i BR.

Datainnsamling, editering og beregninger

Dataa blir overført elektronisk frå Konkursregisteret i BR den 17. i kvar månad.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

I de tabellane som inneheld omsetningsverdi, er omsetningsverdien undertrykka (prikka ut) dersom talet på konkursar er oppgitt til 3 eller færre.

Samanlikningar over tid og stad

Det er laga seriar tilbake til 1920. Konkursar for enkelte næringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database eksisterer frå 1981. I Statistikkbanken er data tilgjengelege frå 1. kvartal 1999, og årlege tal på konkursar frå 1980.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

SSB føreset at opplysningane om konkursane som kjem frå Konkursregisteret i BR er korrekte. Det køyrast dublettkontrollar.

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB