Internasjonale reservar og valutalikviditetfebruar 2013, førebelse tal

Innhald

Arkiv for Internasjonale reservar og valutalikviditet - månadleg, endelege tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
7. juni 2016 Mai 2016 Oppdaterte tal
9. mai 2016 April 2016 Oppdaterte tal
7. april 2016 Mars 2016 Oppdaterte tal
7. mars 2016 Februar 2016 Oppdaterte tal
5. februar 2016 Januar 2016 Oppdaterte tal
8. januar 2016 Desember 2015 Oppdaterte tal
7. desember 2015 November 2015 Nedgang i internasjonale reservar
6. november 2015 Oktober 2015 Auke i internasjonale reservar
7. oktober 2015 September 2015 Nedgang i internasjonale reservar
7. september 2015 August 2015 Nedgang i internasjonale reservar
7. august 2015 Juli 2015 Auke i internasjonale reservar
7. juli 2015 Juni 2015 Nedgang i internasjonale reservar
5. juni 2015 Mai 2015 Auke i internasjonale reservar
8. mai 2015 April 2015 Nedgang i internasjonale reservar
13. april 2015 Mars 2015 Nedgang i internasjonale reservar

Arkiv for Internasjonale reservar og valutalikviditet - månadleg, førebelse tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
7. juni 2016 Mai 2016 Oppdaterte tal
9. mai 2016 April 2016 Oppdaterte tal
7. april 2016 Mars 2016 Oppdaterte tal
7. mars 2016 Februar 2016 Oppdaterte tal
5. februar 2016 Januar 2016 Oppdaterte tal
8. januar 2016 Desember 2015 Oppdaterte tal
7. desember 2015 November 2015 Nedgang i internasjonale reservar
6. november 2015 Oktober 2015 Auke i internasjonale reservar
7. oktober 2015 September 2015 Nedgang i internasjonale reservar
7. september 2015 August 2015 Nedgang i internasjonale reservar
7. august 2015 Juli 2015 Auke i internasjonale reservar
7. juli 2015 Juni 2015 Nedgang i internasjonale reservar
5. juni 2015 Mai 2015 Auke i internasjonale reservar
8. mai 2015 April 2015 Nedgang i internasjonale reservar
13. april 2015 Mars 2015 Nedgang i internasjonale reservar